Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleGiambattista Tiepolo's "pittoresca erudizione". Beeldinventie en kunsttheorie in het werk van een achttiende-eeuwse schilder
Identifier
Identifierurn:nbn:nl:ui:22-2066/285797
Identifier2066/285797
Identifierurn:nbn:nl:ui:22-2066/285797
Identifier2066/285797
Identifierurn:nbn:nl:ui:22-2066/285797
Identifier
Publishers.l. : s.n.
AbstractGiambattista Tiepolo (1696 – 1770) heeft de traditie van Italiaanse historieschilderkunst niet alleen voortgezet, maar ook in veel opzichten getransformeerd. Voor een deel betrof die transformatie de manier waarop hij literaire en historische onderwerpen weergaf. Belangrijker zijn echter de meer specifiek schilderkunstige aspecten, zoals kleurbehandeling, ruimtewerking en de afstemming van het geschilderde op het gezichtspunt van de beschouwer. De ongewone en moeilijk te beschrijven schilderkunstige kwaliteit van Tiepolo’s werk kan niet eenvoudig worden verklaard door bij de schilder een uitzonderlijk talent of een speciale ‘intelligentie’ te veronderstellen, zoals sommige twintigste-eeuwse kunsthistorici deden. De nieuwe manieren waarop Tiepolo zijn coloristische en perspectivische middelen gebruikte, kwamen eerder voort uit een superieure beheersing van de overgeleverde picturale conventies, meent promovendus Wim Kranendonk. Op geraffineerde wijze bracht Tiepolo elementen uit die verschillende conventies in nieuwe combinaties samen en beantwoordde zo op overtuigende wijze aan de dikwijls tegenstrijdige verwachtingen van zijn veeleisende publiek.
Date2013
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralthesis
ContributorsManuth, V.; Aikema, B.J.H.; Radboud University Nijmegen
AuthorKranendonk, W.
Rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess