Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleRazvoj zračno sklopljenega georadarja za detekcijo eksplozivnih teles na brezpilotnem zrakoplovu
TitleAir-coupled ground-penetrating radar for detection of explosive devices
AuthorŠipoš, Danijel
Subject(s)georadar; brezpilotni zrakoplov; zračno sklopljen; detekcija eksplozivnih teles; kontinuirano valovanje s stopničastim frekvenčnim korakom (SFCW); Ground Penetrating Radar (GPR); Unmanned Aerial Vehicle; Unexploded Explosive Ordnance (UXO) detection; Stepped Frequency Continuous Wave (SFCW) principle.; info:eu-repo/classification/udc/621.396.9(043.3)
Abstract

Doktorska disertacija predstavlja razvoj zračno sklopljenega georadarja za detekcijo eksplozivnih teles pod površino zemlje za primarno uporabo na brezpilotnem zrakoplovu (UAV-ju). Ker je teža in avtonomija takšnega UAV-ja izjemno kritična, to zahteva posebno skrb pri razvoju takšnega georadarskega sistema. S tem namenom je izdelan georadar, ki oddaja kontinuirano valovanje s stopničastim frekvenčnim korakom (SFCW). Uporaba te metode ter skrbno načrtovanega sprejemnika, ki temelji na hibridni analogno-digitalni super-heterodinski arhitekturi je na koncu izločila potrebo po močnostnem ojačevalniku oddanega signala. Takšen pristop nam je omogočil izdelati celoten sistem z uporabo integriranih elektronskih komponent in s tem zagotoviti nizko porabo električne energije ter kompaktno izvedbo. Kljub vsemu pa sistem nudi resolucijo v nekaj centimetrskem območju, kar omogoča detekcijo tudi najmanjših eksplozivnih teles. Sistem je preizkušen v laboratorijskem okolju, kot tudi na testnem poligonu v kombinaciji s komercialnim brezpilotnim zrakoplovom. Z namenom, da bi zagotovili še večjo uspešnost detekcije, smo še vpeljali uporabo polarizacije, ki obstoječo georadarsko sliko razširi na večkanalno. Dodatno smo prav tako razvili sistem za odpravljanje nezaželenih odbojev, ki slednje odstrani že na samem vhodu sprejemnika

s tem pa omogoči, da tarče interesa, ki so ponavadi šibke, dodatno ojačamo.

The doctoral dissertation presents the development of an air-coupled georadar for the detection of explosive devices below the ground surface with combination of an unmanned aerial vehicle. As the weight and autonomy of such an unmanned aerial vehicle is extremely critical this requires special care in the development of such a georadar system. For this purpose, a georadar is developed that emits a continuous wave and works on the Stepped Frequency Continuous Wave (SFCW) method. The use of this method, as well as a carefully designed receiver based on a hybrid analog-digital super-heterodyne architecture, eliminated the need of a transmitter power amplifier. Such an approach has enabled us to create a complete system using integrated electronic components which ensure low power consumption and compact design. Nevertheless, the system offers a resolution in a few centimeters, which allows the detection of even the smallest explosive devices. The system was tested in a laboratory environment as well as on a test polygon in combination with a commercial unmanned aerial vehicle. In order to ensure even greater detection success, we introduced the use of polarization, which extends the existing georadar image to multichannel. Furthermore, we also developed a system for eliminating unwanted reflections, which removes the echo signals already on of the receiver input, and enables to higher the receiver gain to make the weak scatter of targets of interest more visible.

PublisherD. Šipoš
ContributorGleich, Dušan
Date2022-08-12
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Identifier
Identifier
Languageslv
Formatapplication/pdf
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
AudienceStudents
SourceMaribor