Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
Title4-kerroksisen CLT-tilaelementtitornin jäykistyskapasiteetti
TitleHorizontal stability of four-storey high CLT-based modular buildingsystem
AuthorLaakkonen, Pekka
ContributorsRakennustekniikan laitos – Department of Civil Engineering; Talouden ja rakentamisen tiedekunta - Faculty of Business and Built Environment; Tampere University of Technology; Malaska, Mikko
Subject(s)Rakennustekniikan koulutusohjelma
AbstractTilaelementti on seinien, katon ja lattian muodostama yhtenäinen rakenne. Puurakenteisissa tilaelementtikerrostaloissa on muita puukerrostalotyyppejä enemmän seinälinjoja. Vaikka tilaelementtirakenteiden jäykistyslaskelmissa olisi mahdollisuus käyttää tehokkaammin tilalementtien kotelomainen rakenne ja tihempi seinäjako, toteutetaan jäykistys usein vanhoilla totutuilla menetelmillä. Kun jäykistyksessä ja ankkuroinnissa otetaan huomioon vain vaakakuorman suuntaiset seinät, jää kuormaa vastaan kohtisuorassa suunnassa olevien seinien kapasiteetti käyttämättä ja rakenteista tulee mahdollisesti ylimitoitettuja. Diplomityössä on selvitetty mahdollisuuksia hyödyntää tilaelementtejä tehokkaammin kerrostalon jäykistyksessä ja jäykistävien rakenteiden mitoituksessa. Erityisesti on tutkittu millä edellytyksillä tilaelementtitorni toimisi kotelomaisena rakenteena. Työ on jaettu kolmeen eri osaan: kirjallisuustutkimukseen, käsinlaskentamenetelmien määrittämiseen ja lopuksi vertailulaskelmien tekemiseen esimerkkirakenteelle. Työn alkuosassa selvitetään kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten kautta suunnitteluun vaikuttavat määräykset, laskentaohjeet ja lähtötiedot. Rakenneanalyysin avulla selvitetään tarkemmin niitä edellytyksiä, joilla tilaelementin jokaista seinää voidaan hyödyntää jäykistyksessä ja määritetään tyypillisen tilaelementtirakenteen jäykkyys käsinlaskentamenetelmillä. Menetelmien luotettavuutta arvioidaan vertaamalla tuloksia FEM-laskentamallin tuloksiin. Liitokset vaikuttavat oleellisesti CLT-rungon jäykkyyteen. Pystysaumojen jäykkyys vaikuttaa siihen, kuinka rakenne pystyy toimimaan kotelomaisena rakenteena ja siirtämään kuormia jäykistävältä pystyrakenteelta toiselle. Vaakaliitoksen jäykkyys vaikuttaa pystyjäykisteen eli seinän tai kotelon vaakasuuntaiseen kokonaisjäykkyyteen. Käsinlaskennassa on määritetty yleisten liitostapojen jäykkyyksiä ja laskettu esimerkkirakenteen avulla tilaelementtitornin kokonaisjäykkyyksiä ja sivusiirtymiä.
Date2016-11-21T07:53:05Z
Date2019-05-23T11:53:14Z
Date2016-11-21T07:53:05Z
Date2019-05-23T11:53:14Z
Date2016
Date2016-12-07
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201611214723
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Formatvi, 49, [48]
Formatfulltext