Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
Title360-videoiden katselustatistiikan visualisointi
TitleVisualizing 360 video viewer statistics
TitleVisualizing 360 video viewer statistics
AuthorHeino, Pietari
ContributorsTietotekniikka – Pervasive Computing; Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta - Faculty of Computing and Electrical Engineering; Tampere University of Technology; Ihantola, Petri; Ihantola, Petri
Subject(s)Tietotekniikka
Abstract360-videot ovat yleistymässä virtuaalitodellisuuden erilaisten sovellusten kanssa kovaa vauhtia. 360-videot ovat uusi, moderni mediamuoto, jossa video on kuvattu tietystä pisteestä jokaiseen suuntaan kuin pallon keskipisteestä ulkoreunoja kohden. Kuvaus tehdään uusilla kameralaitteistoilla, joissa useat kamerat suuntautuvat kaikkialle yhtenä isona kokonaisuutena. Tällaisia uudenlaisia videoita käytetään kaikenlaisiin tarkoituksiin, kuten paikkojen esittelyyn ja perinteiseen viihdemuotoiseen tarinankerrontaan. Koska video näyttää kaiken ympärillä tapahtuvan, myös videon katsomisen kuvakulma suuntautuu pallon keskeltä ulkokehälle ja katsoja saa itse vaikuttaa, mihin suuntaan videota katsoo, mihin asioihin keskittyy ja millaisen kokemuksen koko 360-videosta saa. Tämän uuden interaktiivisen ulottuvuuden videossa, tarkemmin sanottuna ympäröivässä mediassa, seurauksena jokainen katsoja voi saada aivan erilaisen, henkilökohtaisen kokemuksen videosta, joka on kuitenkin sama kuin toisella katsojalla. Perinteisessä videossa katsojat voivat toki keskittyä eri kohtiin kuvaruutua, mutta 360-videoissa katsojat voivat täysin vaihtaa koko kuvaruudun aivan toiseen. 360-videoiden uudet ominaisuudet suhteessa perinteiseen videomediaan luovat uuden mahdollisuuden kerätä statistiikkaa käyttäjien katsomistottumuksista ja erityisesti interaktiosta videoiden kanssa. Mielenkiintoiseksi nousee erityisesti kysymys siitä, katsoivatko käyttäjät samoja asioita videon aikana eli keskittivätkö he kuvaruutunsa samaan osaan 360-videon ulkokehää vai keskittyivätkö he aivan eri asioihin ja oliko keskittymiskohta se sama kohta, johon videon tuottanut taho oletti katsojan keskittyvän. Tällaista statistiikkaa keräämällä ja analysoimalla voi paljastua mielenkiintoisia havaintoja käyttäjien katselutottumuksista, minkä avulla videomateriaalista voidaan tehdä entistä parempaa ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi mainonnassa. Yksi tapa käyttäjästatistiikan tutkimiseen on erilaisten visualisointien käyttäminen. Käyttäjien katsomustapojen visualisoimisen avulla voidaan helposti hahmottaa videoilla katsojia kiinnostavat kohdat. Tässä opinnäytetyössä pyritty selvittämään, miten lämpökarttoja käytetään ympäröivän median katselun visualisoinnissa ja millaisia haasteita niiden luontiin erilaisilla alustoilla liittyy. Erityisesti, miten niiden luominen modernissa www-selaimessa ajonaikaisesti eli lämpökartan tarkasteluhetkellä kannattaisi toteuttaa ja mitä haasteita siihen liittyy. Lämpökarttojen luomista varten on tutkittu erilaisia tapoja kerätä katselusessioista dataa ja tallettaa se sopivaan muotoon myöhempää käyttöä varten. Lämpökarttoja on muodostettu sekä offline-tilassa eli ilman reaaliaikavaatimusta eräajona myöhempää tarkastelua varten ja ajonaikaisesti www-selaimessa.
Date2018-01-26T09:14:32Z
Date2019-05-23T11:53:09Z
Date2018-01-26T09:14:32Z
Date2019-05-23T11:53:09Z
Date2018
Date2018-02-07
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201801261162
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Format46
Formatfulltext