Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleAdaptiivisen liikennevalo-ohjauksen toiminta ja vaikutukset
TitleThe operation and effects of adaptive traffic light systems
AuthorVaarala, Ville
ContributorsTiedonhallinnan ja logistiikan laitos – Department of Information Management and Logistics; Talouden ja rakentamisen tiedekunta - Faculty of Business and Built Environment; Tampere University of Technology; Mäntynen, Jorma; Kulmala, Mika
Subject(s)Rakennustekniikan koulutusohjelma
AbstractTässä diplomityössä tutkitaan adaptiivisen liikennevalo-ohjauksen toimintaa ja ohjauksella saavutettuja tuloksia verrattuna perinteiseen valo-ohjaukseen. Työn alussa käydään läpi liikennevalo-ohjauksen perusteita ja selvennetään eroavaisuudet perinteisen ja adaptiivisen valo-ohjauksen välillä. Tämän jälkeen tarkastellaan kolmen adaptiivisen valo-ohjausjärjestelmän toimintaa ja niillä saavutettuja tuloksia. Tarkasteltavat valo-ohjausjärjestelmät ovat SCOOT, SCATS ja ImFlow. Työn tärkein osuus on Tampereen ImFlow – projekti, jossa adaptiivinen ImFlow – valo-ohjaus otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Suomessa. Materiaali yleisen liikennevalo-ohjauksen ja eri adaptiivisten valo-ohjausjärjestelmien toiminnan kuvaamiseen hankittiin pääasiassa kirjallisuustutkimuksen perusteella. Tampereen ImFlow – projektissa valtaosa materiaalista saatiin Tampereen kaupungilta, Imtech Traffic & Infra Oy:lta ja Trafix Oy:lta. Nykyisin liikennevalojen toimintaa pyritään optimoimaan mahdollisimman tehokkaasti liikennevirtojen perusteella, jotta liikenneruuhkia saadaan minimoitua. Perinteisessä valo-ohjauksessa hyödynnetään olemassa olevien liikennemäärätietojen perusteella suunniteltuja kiinteää kiertoaikaa noudattavia valo-ohjelmia. Perinteisen valo-ohjauksen heikkous on se, että liikennemäärien muutoksiin kyetään reagoimaan liikennetieto-ohjauksella vain hyvin marginaalisesti. Nykyaikaiset adaptiiviset valo-ohjausjärjestelmät eivät hyödynnä valmiiksi suunniteltuja ja ajoitettuja valo-ohjelmia, vaan optimoivat liikennevalojen ajoituksia reaaliajassa liikenneilmaisimilta saatujen liikennetietojen perusteella. Näin ollen ne vähentävät liikennesuunnittelijoiden työtä siltä osin, kuin sitä kuluisi valo-ohjelmien päivittämiseen. Tampereella Satakunnankadulla ja Hämeenpuistossa kymmenessä liittymässä käyttöönotettu ImFlow – järjestelmä edustaa adaptiivisten valo-ohjausjärjestelmien uusinta sukupolvea. Järjestelmän adaptiivinen algoritmi muuntaa tilaajan visiot ohjattavan alueen valo-ohjauksen toiminnasta suoraan optimaalisiksi liikennevalojen ajoituksiksi. Tampereen projektissa ImFlow – valo-ohjaus tuotti positiivisia tuloksia suhteessa aikaisempaan SYVARI – valo-ohjaukseen. Parhaiten adaptiivinen valo-ohjaus toimi suhteessa SYVARI – valo-ohjaukseen silloin, kun liikennemäärät olivat suurimpia ja liikenne oli ruuhkautuneinta. Vastaavanlaisen tilanteen ohjaaminen tuottaa suurimpia ongelmia perinteiselle valo-ohjaukselle. ImFlow – ohjauksen aikaansaamien positiivisten tulosten perusteella on mahdollista, että järjestelmää hyödynnetään Tampereella laajemmassakin mittakaavassa. Mahdollisesti adaptiivinen valo-ohjaus yleistyy myös muualla Suomessa Tampereen projektin innoittamana.
Date2015-11-23T07:45:41Z
Date2019-05-23T11:44:56Z
Date2015-11-23T07:45:41Z
Date2019-05-23T11:44:56Z
Date2015
Date2015-12-09
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201511231731
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Formatviii, 134, [60]
Formatfulltext