Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleAlustariippumaton kielikäännösten hallintatyökalu
TitleA Crossplatform Management Tool For Translation Files
TitleA Crossplatform Management Tool For Translation Files
AuthorLaunonen, Jyrki
ContributorsTietotekniikka – Pervasive Computing; Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta - Faculty of Computing and Electrical Engineering; Tampere University of Technology; Järvinen, Hannu-Matti
Subject(s)Tietotekniikka
AbstractAndroid ja iOS ovat tällä hetkellä käytetyimmät mobiilikäyttöjärjestelmät. Aloitettaessa mobiilisovellusprojektia on päätettävä, mille järjestelmille sovellus aiotaan toteuttaa, sekä toteutetaanko sovellus natiivisti vai käyttäen sovelluskoodin ristiinkäytön mahdollistavaa sovelluskehystä. Mikäli sovellus toteutetaan usealle järjestelmälle natiivisti, sovelluksen merkkijonot säilötään perinteisesti alustakohtaisissa resurssitiedostoissa moninkertaistaen käännettävän merkkijonotiedon määrän. Tässä diplomityössä on toteutettu työkalu natiivisti toteutetun monialustaisen mobiilisovellusprojektin merkkijonojen keskitettyä hallintaa varten. Eri alustojen merkkijonoja säilytetään yhteisessä tietokannassa JSON-muotoisessa tekstitiedostossa. Python 3 -kielellä toteutettu kirjasto sisältää toimintoja tietokannan käsittelyyn. Toteutettuja toimintoja ovat muiden muassa merkkijonojen vienti tietokannasta eri kohdealustoille kunkin alustan vaatimassa tiedostomuodosssa, tietokannan muuntaminen xlsx-tiedostoksi kääntämistä varten ja käännettyjen merkkijonojen tuonti xlsx-tiedostosta takaisin tietokantaan. Työkalu vähentää käännettäväksi lähetettävien merkkijonojen lukumärää. Projektikäytössä merkkijonojen määrä on ollut noin kolmasosan pienempi. Toisen alustan huonosti yhteensopivat kehitystyökalut ovat kuitenkin haitanneet merkkijonojen yhteiskäyttöä. Toteutettu työkalu kaipaisikin automaatiikkaa helpottamaan merkkijonojen yhdistämistä.
Date2018-11-20T11:28:54Z
Date2019-05-23T11:25:34Z
Date2018-11-20T11:28:54Z
Date2019-05-23T11:25:34Z
Date2018
Date2018-12-05
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201811212675
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Format58
Formatfulltext