Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleAikaan ja paikkaan sidottu mobiilimaksusovellus hyödyntäen Facebook Messenger rajapintaa
TitleTime and location bound mobile payment software using Facebook Messenger API
TitleTime and location bound mobile payment software using Facebook Messenger API
AuthorSandström, Petri
ContributorsTietotekniikka – Pervasive Computing; Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta - Faculty of Computing and Electrical Engineering; Tampere University of Technology; Systä, Kari; Systä, Kari
Subject(s)Tietotekniikka
AbstractYhä harvemmat ihmiset kantavat mukanaan käteistä. Sen sijaan taskusta löytyy lähes jokaiselta maksukortti tai teknisesti edistyneemmät voivat kantaa mukanaan älypuhelinta maksuvälineenään. Tämän todellisuuden takia seurakunnat ovat etsineet ratkaisua ongelmaan, kun kolehtia on kerätty pääsääntöisesti käteisvaroista. Kolehdin keruu on rahankeruuluvan alaista toimintaa, jolloin jokainen maksu on pystyttävä kohdentavaan tiettyyn tilaisuuteen sijainnin ja ajan puolesta. Tämän diplomityön tavoitteena on toteuttaa rahankeruuluvan mukainen Facebook Messenger-rajapintaa hyödyntävä mobiilimaksusovellus Tampereen evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalveluksiin. Pääpainotus käytännöntyössä, ja tämä dokumentti koostaa työn eri vaiheet, teorian ja käytännön ratkaisut kattavaan raporttiin, jonka lopussa esitetään jatkokehityssuunnitelma. Valmiin, toimivan mobiilisovelluksen arkkitehtuuri kostuu seuraavista osista: Facebook ryhmä, jonka tokenin avulla yhdistetään Facebook Messenger-rajapinta Chatfuel-palvelun kanssa yhteen. Chatfuel-palvelussa toteutetaan graafisen käyttöliittymän (GUI) avulla keskustelupolku, jota kulkemalla käyttäjältä kysytään tarvittavat tiedot maksunsuorittamista varten. Maksua varten tarvitaan käyttäjän sijainti sekä summa joka halutaan antaa kolehtiin. Näiden tietojen lisäksi maksuikkuna on aukaistu vain tiettyyn aikaan viikosta, jumalanpalvelusten aikana. Keskustelupolun lopussa on linkki, jota painamalla siirrytään Facebook Messenger sovelluksessa verkkopalveluun, jossa varsinainen Checkout-maksujärjestelmä on integroitu maksuväyläksi. Kun maksu on tehty, tai se keskeytyy, palataan verkkopalveluun, jossa kiitetään maksusuorituksesta, tai virheen sattuessa annetaan virheilmoitus. Työn tutkimusmenetelmänä käytetiin konstruktiivista lähestymistapaa. Tarkoituksena oli löytää määritetyt kriteerit täyttävä kolmannen osapuolen palvelu, jonka avulla voidaan toteuttaa GUI-pohjainen keskustelupolku, joka alittaa teknisen kynnyksen riman tarpeeksi matalalta. Tämän lisäksi yhtenä kriteerinä toimi valmis toteutus sijaintipalveluiden hyödyntämiseen. Checkout-maksujärjestelmän dokumentaatiota hyödynnettiin valitsemalla ohjelmistokirjasto, jota voitiin hyödyntää varsinaisen integraation toteuttamisessa.
Date2018-11-19T06:35:42Z
Date2019-05-23T11:23:38Z
Date2018-11-19T06:35:42Z
Date2019-05-23T11:23:38Z
Date2018
Date2018-12-05
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201811192629
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Format51
Formatfulltext