Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleAavalta Krookan suojaan
TitleMerikarvian Krookan alueen kehittäminen
TitleMerikarvian Krookan alueen kehittäminen
AuthorArgillander, Pete
ContributorsArkkitehtuuri – Architecture; Talouden ja rakentamisen tiedekunta - Faculty of Business and Built Environment; Tampere University of Technology; Koponen, Olli-Paavo; Koponen, Olli-Paavo
Subject(s)Arkkitehtuuri
AbstractTutkin diplomityössäni maisemahistoriallisesti arvokkaan Merikarvian Krookan alueen historiaa, nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia suunnittelupainotteisesti. Työni pääpaino on kokemusperäisessä suunnittelussa tutustuttuani paikkaan eri vuodenaikoina ja eri käyttäjänäkökulmista. Diplomityöni koostuu esittelyosasta, analyysiosasta ja suunnitteluosasta. Esittelyosassa käyn läpi pääpiirteitä Selkämeren saariston, rannikon ja Merikarvian ympäristöstä, sekä Krookan alueesta. Analyysiosassa tutkin Krookan alueen rakennuskannan kehitystä 1900-luvun vaihteestanykypäivään. Suunnitteluosassa tutkin Krookan alueen kehittämismahdollisuuksia ja esitän konkreettisen suunnitelman Krookan alueen kehittämisestä visuaalisesti havainnekuvin ja kaavaluonnoksella.
Date2018-11-07T07:33:21Z
Date2019-05-23T11:22:26Z
Date2018-11-07T07:33:21Z
Date2019-05-23T11:22:26Z
Date2018
Date2018-12-05
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201811082552
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Format45
Formatfulltext