Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleÄlykkäiden kuljetusjärjestelmien tietoturvamekanismit autonomisten ajoneuvojen verkkoympäristössä
TitleInformation Security Mechanisms of Intelligent Transport Systems in Network Environment of Autonomous Vehicles
TitleInformation Security Mechanisms of Intelligent Transport Systems in Network Environment of Autonomous Vehicles
AuthorMyllysuo, Harri
ContributorsElektroniikka ja tietoliikennetekniikka – Electronics and Communications Engineering; Tietotekniikka – Pervasive Computing; Tuotantotalous ja tietojohtaminen – Industrial and Information Management; Talouden ja rakentamisen tiedekunta - Faculty of Business and Built Environment; Tampere University of Technology; Lipping, Tarmo; Monnonen, Matti
Subject(s)Johtaminen ja tietotekniikka (Pori)
Abstract

Intelligent transport systems contain components that intend to improve road safety significantly. One factor to make this possible is the networking of vehicles and in consequence of that the cooperative awareness. A specific reference and communication architecture has been developed to make networking of vehicles possible. This architecture also means that vehicles will be connected to the global internet. This will raise questions about information security because the amount of network devices is growing rapidly. This thesis focuses on security mechanisms that have been developed for the network environment of autonomous vehicles. Some faults and flaws are shown. Some research and testing of vehicles’ security is discussed. Also, vehicles’ communication in simulation environment is explored. Information security mechanisms of intelligent transport systems in network environment of autonomous vehicles is a large subject area. This thesis focuses on security mechanisms used in the European area. Despite the complexity and the extent of the subject area this thesis succeeds in showing targets for development e.g. in the privacy concerns of a cellular vehicle communication. Also, the intelligent transport systems’ standards of information security do not define the physical security at all.

Älykkäisiin kuljetusjärjestelmiin kuuluu tieliikenteen osalta sellaisia komponentteja, joilla parannetaan merkittävästi liikenneturvallisuutta. Eräs parannuksen mahdollistava tekijä on ajoneuvojen verkottuminen ja sitä kautta saatu tieto kaikkien ajoneuvojen olinpaikasta. Verkottumisen mahdollistamiseksi on kehitetty oma viitearkkitehtuuri ajoneuvokäyttöön. Viitearkkitehtuurin myötä on mahdollista kytkeytyä myös osaksi maailmanlaajuista internetverkkoa. Tämän seurauksena nousevat esille tietoturvakysymykset, sillä verkkolaitteiden määrä kasvaa nopeasti. Tämä diplomityö keskittyy tietoturvamekanismeihin, joita on kehitetty autonomisten ajoneuvojen verkkoympäristöä varten. Esille nostetaan myös muutamia epäkohtia ja puutteita. Tietoturvaan liittyen tarkastellaan muutamia tehtyjä testauksia ja tutkimuksia sekä tutustutaan ajoneuvojen väliseen kommunikaatioon simulointiympäristössä. Älykkäiden kuljetusjärjestelmien tietoturvamekanismit autonomisten ajoneuvojen verkkoympäristössä on laaja kokonaisuus. Niihin liittyen tämä diplomityö keskittyy pääosin Euroopan alueella toimiviin ratkaisuihin. Aihealueen laajuudesta huolimatta tämä diplomityö onnistuu osoittamaan kehityskohteita esimerkiksi matkapuhelinverkkoihin perustuvan ajoneuvokommunikaation yksityisyysasioista. Älykkäiden kuljetusjärjestelmien tietoturvastandardeissa ei myöskään määritellä millään tasolla fyysistä tietoturvaa.

Date2017-10-23T05:25:58Z
Date2019-05-23T11:18:53Z
Date2017-10-23T05:25:58Z
Date2019-05-23T11:18:53Z
Date2017
Date2017-11-08
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201710232043
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Format60
Formatfulltext