Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
Title3D-tulostuksen mahdollisuudet vaatetuksessa ja sen käyttö lääketieteessä ja ruoantuotannossa
Title3D Printing in Clothing and it's usage in Medicine and Food Production
AuthorYli-Öyrä, Ritva
ContributorsMateriaalioppi – Materials Science; Teknisten tieteiden tiedekunta - Faculty of Engineering Sciences; Tampere University of Technology; Kanerva, Mikko; Mattila, Heikki
Subject(s)Materiaalitekniikka
AbstractTyössä kerrotaan aluksi, mitä 3D-tulostus tarkoittaa sekä menetelmiä, joilla 3D-tulostusta voidaan tehdä. Kerrotaan lyhyesti myös vaatteenvalmistuksen prosessista ”ideasta kuluttajille” ja mitä ongelmia siihen liittyy. Tietotekniikasta on saatu jo paljon apua prosessin eri vaiheisiin, mutta mallivaatteita tarvitaan vielä paljon. 3D-tekniikasta on tehty myös tutkimusta paitsi virtuaalisina esityksinä tietokoneen ruudulla, myös 3D-tulostettuina vaatteina. Työssä kerrotaan mitä ja millaisia vaatteita on 3D-tulostuksella saatu aikaan sekä millaisia tekstiilimäisiä tasorakenteita on tehty ja tutkittu. Kerrotaan vaatteiden tekemisestä ja tasorakenteiden tutkimuksesta. Aihepiirin suppeuden vuoksi on tarkastelu 3D-tulostuksen käyttöä myös lääketieteessä ja ruoantuotannossa, joissa sitä jo sekä käytetään että tutkitaan sen käyttömahdollisuuksia lisää. Työn tarkoituksena oli tarkastella olisiko mahdollista valmistaa mallivaatteita 3D-tulostuksella missä päin maailmaa tahansa, kunhan vain on käytössä siihen sopiva tulostin ja muut välineet. Tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuustutkimus, jossa lähteinä on käytetty tieteellisiä artikkeleita sekä tekstiilialan ja 3D-tulostuksen ammattilehtiä. Tieteellistä kirjallisuutta ei tekstiilien osalta löytynyt. Kävin myös vierailulla Aalto-yliopistossa, jossa keskustelin Laboratory Manager Jussi Mikkosen ja Factory Manager Juhani Tenhusen kanssa. Tavoitteena oli tutkia olisiko 3D-tulostus ratkaisu mallivaatteiden määrän vähentämiseksi, että turhia mallikappaleita ja siten myös tekstiilijätteen määrää saataisiin vähennettyä. Vielä ei 3D-tulostus ole kuitenkaan niin kehittynyttä, että sillä pystyttäisiin valmistamaan mallivaatteita, jotka voisivat käydä myynnin mallivaatteina eli olla oikean vaatteen kaltainen malli.
Date2017-05-22T12:25:47Z
Date2019-05-23T11:11:34Z
Date2017-05-22T12:25:47Z
Date2019-05-23T11:11:34Z
Date2017
Date2017-06-07
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201705241520
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Formatv, 63, [5]
Formatfulltext