Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleAiming towards evidence based interpretation of cardiac biomarkers in patients presenting with chest pain : The WESTCOR study
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis; Avhandlinger
AuthorTjora, Hilde Lunde
PublisherThe University of Bergen
Contributor0000-0003-2577-5497
Date2022
Identifier
Languageen
Relation
Source
Coverage
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
AbstractBakgrunn: Ca 10% av alle pasientar i akuttmottak blir innlagt med brystsmerter og spørsmål om akutt koronarsyndrom (AKS), men under ¼ av pasientane har AKS. Metode:WESTCOR studien er ein prospektiv observasjonsstudie som inkluderer pasientar i akuttmottak med mistanke om AKS. Ein har brukt ulike vinklingar for å identifisera kardielle endepunkt, og samanliknar endepunkta med anbefalingar frå European Society of Cardiology (ESC): 1) Utvikla 0/1 times algoritmar for eit nytt høg sensitivt troponin I assay frå Singulex (hs-cTnISgx), 2) Samanlikning av ESC 0/3 timars algoritmar (2015) og High-Sensitive Troponin i Evaluering av patientar med Akutt Koronar Syndrom (high-STEACS) algoritmar kombinert med AKS kriteria frå ESC eller elleve ulike risikoskårar, 3) Utvikling av nye hs-cTnT og hs-cTnI algoritmar som nyttar lave slutningsgrenser både for nullprøven og deltaprøvane (1 og 3 timar). Resultat: 1) Samanlikna med andre troponinmetodar, hadde nullprøven frå hs-cTnI(Sgx) signifikant høgare areal under kurven (AUC) (0.95 versus 0.91 hs-cTnTESC, P