Search the portal

Please enter a term

Full record

Title30 LET ORGLARSTVA KOLAR
Title30 YEARS OF KOLAR ORGAN-BUILDING
AuthorGolob, Zala
Subject(s)Orgle; Orglarstvo Kolar; obnova; restavriranje; Organ; Kolar organ-building; renovation; restoration; info:eu-repo/classification/udc/780.649(043.2)
Abstract

Magistrsko delo je napisano kot teoretično delo. V njem sem predstavila delovanje Orglarstva Kolar ter popis opravljenih del. V 30 letih delovanja so opravili več kot 80 obnov, restavriranj ali izdelav novih orgel. Zaradi pomembnega prispevka v slovenski orgelski umetnosti sem želela, da so ti podatki zavedeni. Zbrala in uredila sem podatke o orglah, na katerih so opravljali dela, jih kronološko predstavila ter pripravila tabele za lažji pregled pomembnejših podatkov.

The Master’s thesis is written as a theoretical work. I presented the activities of the company Kolar organ-building and the inventory of the performed work. In the 30 years of their operations, they performed more than 80 renovations, restorations or manufactured new organs. Due to the important contribution in the Slovenian organ art, I wanted these data to be recorded. I collected and edited the data on organs, which were processed by them, I presented them chronologically and prepared tables for a better overview of the more important data.

PublisherZ. Jurak
ContributorWeiss, Jernej
Date2020-09-14
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Identifier
Identifier
Languageslv
Formatapplication/pdf
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
AudienceStudents
SourceMaribor