Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleKriminalistični vidik temnega spleta
TitleCriminal investigation aspects of darknet
AuthorŽeželj, Nikola
Subject(s)internet; kibernetski prostor; kriminaliteta; kibernetska kriminaliteta; računalniška kriminaliteta; preprečevanje; kriminalistično preiskovanje; magistrska dela; darknet; Silk Road; Silk Road 2.0; Tor; Bitcoin; info:eu-repo/classification/udc/343.3/.7:004+343.98(043.2)
Abstract

Magistrsko delo iz kriminalističnega vidika preučuje okolje temnega spleta. Posebnost slednjega je uporaba tehnologij Tor in Bitcoin. V zadnjih dveh letih smo bili priča uspešnima preiskavama ameriških pravosodnih organov, posledica katerih je bil konec famoznih spletnih strani Silk Road. V magistrskem delu sem preveril izkušnje slovenskih računalniških preiskovalcev v policiji in ugotovitve ter primerjave strnil v zaključku naloge.

The theme of my master's degree is darknet and the technologies Tor and Bitcoin, which are used on darknet sites. In last two years we had witnessed two major investigations of darknet sites by American judicial authorities, which lead up to fall of the infamous Silk Road marketplace and its successor. I then compared my findings in these investigations with the qualifications of the investigators of cybercrime in Slovenia and summed up it up in the conclusion of a degree.

PublisherN. Žeželj
ContributorBernik, Igor
Date2015-11-06
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Identifier
Identifier
Languageslv
Formatapplication/pdf
AudienceStudents
SourceLjubljana
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess