Search the portal

Please enter a term

Full record

Title(NE)PRIZNANJE NEPOSREDNEGA UČINKA DOLOČB PRAVA WTO V PRAVU EU
TitleThe (non)recognition of direct effect of WTO law rules in EU law
AuthorMesarec, Andreja
Subject(s)nepriznanje neposrednega učinka; pravo WTO; pravo EU; neposredni učinek; posredni učinek; Sodišče EU; nonrecognition of direct effect; EU law; WTO law; direct effect; indirect effect; EU court; info:eu-repo/classification/udc/34(043.2)
Abstract

Namen predmetne naloge je preučiti in predstaviti dosedanje težnje v razvoju pravnega instituta neposrednega učinka določb prava WTO, oziroma vprašanje (ne)priznanja neposrednega učinka prava WTO v pravu EU. Sodišče EU namreč vztrajno zanika neposredni učinek prava WTO, kar utemeljuje s tem, da imajo WTO sporazumi posebni karakter, ki je drugačen od tistega, ki ga ima pravo EU, zaradi česar neposrednega učinka ne gre priznati. V okviru osrednjega dela naloge so analizirani različni vidiki, stališča in razlogi za dosedanje nepriznanje neposrednega učinka s strani Sodišča EU. Nadalje so predstavljene dileme in vprašanja, ki se v zvezi s to tematiko pojavljajo, pozornost pa je namenjena tudi drugim, v praksi oblikovanim načinom, ki pripeljejo do podobnega učinka, kot je neposredni, prav tako pa so osvetljeni argumenti za in proti neposrednemu učinku določb prava WTO v pravu EU.

The purpose of the present contribution is to examine past and present trends in the development of the legal institution of direct effect of provisions of WTO law, or the question of (non)recognition of the direct effect of WTO rules in EU law. The ECJ persistently declines direct effect of WTO law arguing that the WTO agreements have a special character that is different from the character of EU law what results in non-recognition of the direct effect. The central part of the paper analyzes the various aspects, views and the reasons for the non-recognition of direct effect by the ECJ. Several dilemmas and issues that arise to this subject are presented. Attention is also devoted to other in practice shaped methods that lead to a similar effect such as direct effect. Furthermore, the arguments for and against the direct effect of WTO rules in EU law are presented.

PublisherA. Mesarec
ContributorTratnik, Matjaž
Date2012-03-27
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Identifier
Identifier
Languageslv
Formatapplication/pdf
AudienceStudents
SourceMaribor
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess