Search the portal

Please enter a term

Full record

Title(Ne)učinkovitost državnega sistema pri uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah : magistrsko delo
AuthorPetaci, Karmen
Subject(s)otrokove pravice; nasilje; družina; otroci; preprečevanje; magistrska dela; info:eu-repo/classification/udc/343.62
Abstract
PublisherK. Petaci
ContributorMeško, Gorazd
Date2011-05-04
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Identifier
Identifier
Languageslv
Formatapplication/pdf
AudienceStudents
SourceLjubljana
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess