Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleDarknet sítě jako způsob ochrany soukromí uživatelů internetu
TitleDarknet networks as a way of protecting internet users' privacy
AuthorPlevný, Marek
Subject(s)I2P; darknet; Freenet; internet; Tor; ochrana soukromí; anonymita; I2P; Freenet; anonymity; internet; privacy protection; Tor; darknet
Abstract

V dnešní době, kdy jsou naše životy již pevně svázány s využíváním informačních technologií, si téměř nedokážeme představit žít například bez internetu. S internetem je ale spojen fenomén hromadného sběru dat o uživatelích a jejich aktivitách. Vzhledem k této skutečnosti je nutné bránit naše soukromí na internetu jakožto velmi důležitý aspekt našich životů. Tato práce se věnuje hromadnému sběru dat o uživatelích při jejich aktivitách na internetu. V rámci práce jsou rozebrány způsoby, jak jsou tato data shromažďována a za jakými účely. Dále jsou popsány způsoby, jak jsou uživatelé chráněny zákonem či jak se mohou bránit sami. Jedním ze způsobů ochrany soukromí na internetu je využívání tzv. anonymizačních sítí spojených s fenoménem Darknetu. Tato práce pomocí rozboru a praktického posouzení zkoumá, zda je tento způsob aplikovatelný běžnými uživateli internetu.

In this age when information technologies became inseparable parts of our lives we can hardly imagine for example living without internet. There is a phenomenon connected with internet and that is large scale collection of data about internet users and their activities. Because of this fact, it is important to protect our internet privacy as a very important aspect of our lives. This work examines large scale collection of data about users internet activities. During this work, different methods and reasons for this largescale data collection are examined. Later, different ways how internet users are protected by law or how they can protect themselves are examined. One of the ways how internet users can protect their internet privacy is by using so-called anonymizing networks connected with a phenomenon called Darknet. This work examines if it is possible by ordinary internet users to adapt this method of internet privacy protection.

PublisherVysoká škola ekonomická v Praze
ContributorsSigmund, Tomáš; Čermák, Radim
Date2017-06-07
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; Master's thesis; Diplomová práce
Formatapplication/pdf
Identifier
Languagecs
RightsVysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠE jsou veřejně dostupné online. https://knihovna.vse.cz/navody/vskp
RightsTheses and disertations defended at University of Economics, Prague are freely available online. https://knihovna.vse.cz/navody/vskp