Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 472 on page 1 of 32.

Mark Title Currently sorted in descending order Author Year University Collection
Zone Reconstruction of Traumatic Limb Defects // Регионална пластика при травматични дефекти на крайниците Boshnakov, Diko / Бошнаков, Дико 2009 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Working Environment and Atmospheric Pollutants as a Risk Factor for Acute Myocardial Infarction // Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт Dimitrova, Teodora / Димитрова, Теодора 2008 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Vitamin D Status and Systemic Inflammatory Manifestations in Patients with Psoriasis Vulgaris /// Витамин Д статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис Pavlov, Stoyan Ivanov / Павлов, Стоян Иванов 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Vestibuloplasty Using Xenodermal Graft in the Completely Edentulous Mandibule / Вестибулопластика с ксеногенен дермален трансплантат при напълно обеззъбена долна челюст Dzhongova, Elitsa / Джонгова, Елица 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
V- Shaped Defects – Epidemiology, Clinical Picture and Obturation Opportunities // Клиновидни дефекти – епидемиология, клинична картина и възможности за обтуриране Vesela Hristova / Весела Христова 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
UV Protection Habits and an Innovative Concept for Early Detection and Tracking of Anterior Eye Segment Tangible Damages /// Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент Boyadzhiev, Dobrin / Бояджиев, Добрин 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Use of Spinal Traction in the Complex Treatment of Lumbar Disc Disease /// Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест Krasteva-Ruseva, Mariyana / Кръстева-Русева, Марияна 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Use of Medications and Pharmacists’ Role in Improving the Quality of Life in Children with Bronchial Asthma // Лекарствена употреба и роля на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астма Todorova, Anna / Тодорова, Анна 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Use of Diptera in Forensic Entomology to Determine the Elapsed ‘Time Since Death’ in Bulgaria // Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне давността на смъртта в България Kolev, Yanko / Колев, Янко 2012 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Use of Dental Amalgam Related Problems // Проблеми, свързани с приложението на дентална амалгама Markova, Martina / Маркова, Мартина 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Unipolar Hemiarthroplasty as a Choice of Management of Neck of Femur Fractures in Elderly Patients /// Еднополюсно ендопротезиране като избор на лечение на фрактури на бедрената шийка при възрастни пациенти Kolarov, Nikolay / Коларов, Николай 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Ultrasound-Guided Central Venous Line Cannulation in Children Receiving Intensive Treatment /// Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, имащи нужда от интензивно лечение Zheleva, Eleonora / Желева, Елеонора 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Ultrasound Guided Femoral Nerve Block – Methods of Analgesia in Patients after Total Knee Replacement /// Ултразвуково навигиран феморален блок – метод за обезболяване при пациенти след ендопротезиране на колянната става Ivanova, Petya / Иванова, Петя 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Treatment options for patients with allergies to metals and metal composites - laboratory composite constructions on natural teeth and implants // Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати Abadzhiev, Metodi / Абаджиев, Методи 2007 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Treatment of Reversible Pulpitis of Primary Teeth /// Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби Milcheva, Nina / Милчева, Нина 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 1 - 15 of 472 on page 1 of 32.