Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 61 - 75 of 472 on page 5 of 32.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Changes in the anterior segment of the eye in patients with diabetes / Промени в преден очен сегмент при пациенти с диабет Valeri Sheherov / Валери Шехеров 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Changes in the Oral Cavity and Common Diseases /// Промени в оралната среда и общи заболявания Panov, Vladimir / Панов, Владимир 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Characteristics of Acute Abdominal Pain in Adult Patients - Analysis of Hospitalized Patients over a 10-Year Period // Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10-годишен период Stefanov, Yanko / Стефанов, Янко 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Characteristics of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in High Risk Patients /// Особености в протичането на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) при високо рискови пациенти Kostadinova, Vanya / Костадинова, Ваня 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Characteristics of the UV Load to the Anterior Eye Segment – A New UV Dosimetry Method /// Характеристика на UV натоварването на преден очен сегмент – нов метод за UV дозиметрия Marinov, Marin / Маринов, Марин 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Citizen Participation in Healthcare Decision-making on Local Level // Въвличане на гражданите във вземане на решения, свързани със здравеопазването на местно ниво Atanasova-Pieterse, Desislva / Атанасова-Пийтърсе, Десислава 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Classification and Selection of Image Defined Risk Factors in Neuroblastoma /// Класификация и подбор на образни дефинирани рискови фактори при невробластом Valchev, Georgi / Вълчев, Георги 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical and Functional Characteristics, Non-Invasive Markers of Airway Inflammation and Control in Children with Asthma //// Клинико-функционална характеристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление и контрол при деца с бронхиална астма Stoeva, Tatyana / Стоева, Татяна 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical and Functional Results in Lower Lip Reconstruction by the Karapandzic Method // Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzic Tonchev, Tsvetan / Тончев, Цветан 2006 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical and Immunological Features in the Course of Some Inflammatory Lung Diseases in Chronic Alcohol Abusers /// Клинико-имунологични особености в протичането на някои възпалителни белодробни заболявания при хронично злоупотребяващи с алкохол Yankov, Kamen / Янков, Камен 1989 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical and Laboratory Study on the Distribution of Virus Hepatitis B and D in General Population and for Patients with Chronic Liver Diseases in North-eastern Bulgaria. HBV Post-Immune Response Persistence after HBV Vaccination // Клинико-лабораторно проучване върху разпространението на вирусни хепатити B и D в обща популация и при пациенти с хронични чернодробни заболявания в Североизточна България. Продължителност на HBV постваксиналния имунен отговор при ваксинирани лица Tsaneva-Damyanova, Denitsa / Цанева-Дамянова, Деница 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical and Morphological Analysis of Thyroid Hypoechogenicity /// Клинико-морфологичен анализ на тиреоидната хипоехогенност Hristozov, Kiril / Христозов, Кирил 1997 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical and Morphological Features of Periodontium in the Aesthetic Zone of the Maxilla /// Клинико-морфологични особености на пародонта в естетичния участък на горната челюст Georgieva, Irena / Георгиева, Ирена 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical and Prognostic Characteristics of Patients with Post-chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension (CTEPH) /// Клинични и прогностични характеристики на пациенти с хронична посттромбоемболична пулмонална хипертония (СТЕРН) Dimitrova, Valentina / Димитрова, Валентина 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical Application of Prognostic Factors and Their Integration in a Risk and Time to Treatment Assessment Scale for Treatment-Naive B-CLL Patients // Клинично приложение на прогностичните фактори и интегрирането им в скала за оценка на риска и времето до лечение, при нелекувани пациенти с В-хронична лимфоцитна левкемия Vanya Popova / Ваня Попова 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 61 - 75 of 472 on page 5 of 32.