Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 466 - 472 of 472 on page 32 of 32.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Use of Spinal Traction in the Complex Treatment of Lumbar Disc Disease /// Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест Krasteva-Ruseva, Mariyana / Кръстева-Русева, Марияна 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
UV Protection Habits and an Innovative Concept for Early Detection and Tracking of Anterior Eye Segment Tangible Damages /// Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент Boyadzhiev, Dobrin / Бояджиев, Добрин 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
V- Shaped Defects – Epidemiology, Clinical Picture and Obturation Opportunities // Клиновидни дефекти – епидемиология, клинична картина и възможности за обтуриране Vesela Hristova / Весела Христова 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Vestibuloplasty Using Xenodermal Graft in the Completely Edentulous Mandibule / Вестибулопластика с ксеногенен дермален трансплантат при напълно обеззъбена долна челюст Dzhongova, Elitsa / Джонгова, Елица 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Vitamin D Status and Systemic Inflammatory Manifestations in Patients with Psoriasis Vulgaris /// Витамин Д статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис Pavlov, Stoyan Ivanov / Павлов, Стоян Иванов 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Working Environment and Atmospheric Pollutants as a Risk Factor for Acute Myocardial Infarction // Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт Dimitrova, Teodora / Димитрова, Теодора 2008 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Zone Reconstruction of Traumatic Limb Defects // Регионална пластика при травматични дефекти на крайниците Boshnakov, Diko / Бошнаков, Дико 2009 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 466 - 472 of 472 on page 32 of 32.