Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 31 - 45 of 472 on page 3 of 32.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Approbation of Screening Approach for Depressive and Anxiety Disorders /// Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства Marinov, Petar / Маринов, Петър 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Arterial Spin Labeling for Evaluation of Cerebral Perfusion in Patients with Small Vessel Disease // Arterial spin labeling за оценка на мозъчната перфузия при пациенти с микроангиопатия Kalchev, Emilian / Калчев, Емилиан 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Assessment and Prevention of Caries Risk in Children with Some Kidney Diseases /// Оценяване и превенция на риска при деца, страдащи от някои бъбречни заболявания Angelova, Sirma / Ангелова, Сирма 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Assessment of Global Cardiovascular Risk for developing Ischemic Heart Disease in Women // Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени Yotov, Yoto / Йотов, Йото 2007 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Assessment of the Impact of Medical Standard in Obstetrics and Gynaecology: Organizational, Clinical and Deontological Aspects /// Оценка на въздействието на медицинския стандарт в акушеро-гинекологичната практика: организационни, клинични и деонтологични аспекти Kostov, Ivan / Костов, Иван 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Assessment of Zinc Status in Young Infants with Acute Diarrhea and Efficacy of Zinc Supplementation Therapy // Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк Mileva, Sevda / Милева, Севда 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Association between vitamin D and androgen status in prostate diseases /// Връзка между витамин D и андрогенен статус при заболявания на простатата Roussev, Bogdan / Русев, Богдан 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Atherosclerotic Intimal, Medial and Adventitial Changes in Human Aorta, Coronary and Cerebral Arteries. Comparative Morphological Study /// Атеросклеротични промени в интима, медия и адвентиция на аорта, коронарни и мозъчни артерии у човек. Сравнително морфологично изследване Ghenev, Peter / Генев, Петър 2002 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Attention Deficit Hyperkinetic Disorder in Children /// Изследване на деца с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието Petrov, Petar / Петров, Петър 2011 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Attitudes towards Development of Innovative Pharmaceutical Products in Bulgaria /// Нагласи за развитие на иновативни фармацевтични продукти в България Angelova, Silviya / Ангелова, Силвия 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Biochemical Biomarkers for Graft Function Evaluation in the Early Post-Transplant Period of Renal Transplant Patients /// Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттрансплантационен период при бъбречно трансплантирани пациенти Nikolov, Goran / Николов, Горан 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Biochemical Changes and Transvaginal Ultrasound at Preterm Birth // Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане Kolev, Nikolay / Колев, Николай 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Biodiversity and Ethnobotanical Uses of Medicinal Plants from the Northern Black Sea Coastal Wetlands /// Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката Cherneva, Djeni / Чернева, Джени 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Biological Aspects and Prognostic Criteria for Evaluation of Oocytes and Preimplantation Embryos in Patients with Low Ovarian Reserve /// Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцити и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв Ingilizova, Gergana / Ингилизова, Гергана 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Biological Concept for Implant Treatment of Completely Toothless Lower Jaw with Fixed Implant-Supported Prostheses /// Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции Abadzhiev, Metodi / Абаджиев, Методи 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 31 - 45 of 472 on page 3 of 32.