Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 3,079 on page 1 of 206.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
"Klinični pomen genetskih sprememb v genu za kalretikulin (CALR) pri bolnikih z mieloproliferativnimi novotvorbami" »Clinical significance of mutations in the calreticulin gene (CALR) in patients with myeloproliferative neoplasms« Belčič Mikič, Tanja 2020 University of Ljubljana Openscience Slovenia
$rm E_6$ Grand Unified Theories Susič, Vasja 2017 University of Ljubljana Openscience Slovenia
A functional and performance-oriented comparison of transition mechanisms for internet transition from IPv4 to IPv6 protocol Škoberne, Nejc 2014 University of Ljubljana Openscience Slovenia
A multi-level approach in examing team innovation Večnivojski pristop k preučevanju timskih inovacij Krapež Trošt, Jana 2016 University of Ljubljana Openscience Slovenia
A multilevel approach in examining cultural intelligence and creativity Večnivojski pristop k proučevanju kulturne inteligentnosti in ustvarjalnosti Bogilović, Sabina 2019 University of Ljubljana Openscience Slovenia
A multilevel approach in examining non-technological innovation Černe, Matej 2014 University of Ljubljana Openscience Slovenia
A role of accounting in establishing a sustainable performance management system in the hotel industry Vloga računovodstva pri vzpostavljanju managerskega sistema za trajnostno uspešnost poslovanja v panogi hotelirstva Poldrugovac, Katarina 2016 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Absorbability of business intelligence systems Sposobnost absorpcije poslovnointeligenčnih sistemov Popovič, Aleš 2015 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Absorpcija radioaktivnega stroncija v nekaterih tleh v Sloveniji in njegova akumulacija v rastlinah Furlan, Janez 2015 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Abstinenčna kriza pri športnikih po koncu kariere z vidika relacijske družinske terapije Abstinence crisis in athletes after career termination from the perspective of relational family therapy Greif, Gregor 2022 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adaptive radiation of Niphargus (Crustacea: Amphipoda) and its contribution to the diversity of Dinaric subterranean fauna Adaptivna radiacija slepih postranic (Crustacea: Amphipoda: Niphargus) in njen prispevek k pestrosti dinarske podzemne favne Borko, Špela 2022 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adaptive RBF-FD method Adaptivna RBF-FD metoda Slak, Jure 2020 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adaptivni laserski zapis absolutne pozicijske oznake na jekleno merilno palico Adaptive laser inscription of absolute position label on steel measuring rod Pogačar, Marko 2020 University of Ljubljana Openscience Slovenia
ADAPTIVNI MODEL AGENTA ODJEMALCA NA TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO ADAPTIVE CONSUMER AGENT MODEL ON ELECTRICITY MARKET MEDVED, TOMI 2019 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adenovirusi pri pticah v Sloveniji Zadravec, Marko 2014 University of Ljubljana Openscience Slovenia

Displaying records 1 - 15 of 3,079 on page 1 of 206.