Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 12,819 on page 1 of 855.

Mark Title Author Year Currently sorted in descending order University Collection
Načrtovanje in izdelava merilnega sistema za validacijo naprednih sistemov za pomoč vozniku in analiza dobljenih podatkov Designing and constructing a measurement system for validation of advanced driver assistance systems and analysis of collected data Čontala, Bojan 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Podatkovni kanjoni, pristop strojnega učenja za potrebe razložljive umetne inteligence Data canyons, a machine learning approach for interpretable artificial intelligence Žlahtič, Bojan 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Povezanost izvozne in inovacijske intenzivnosti v sektorju poslovnih storitev v Sloveniji Connectivity between export and innovation intensity in the business services sector in Slovenia Rogelj, Janez 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Prilagoditev varovalčnega ločilnega stikala STV D02 za obratovanje v enosmernih tokokrogih in simulacija širjenja obloka Adjustment of the fuse switch disconnector STV D02 for operation in dc circuits and arc propagation simulation Zlodej, Benjamin 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Skener bližnjega elektromagnetnega polja Electromagnetic near field scanner Pirc, Vasja 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Spremljanje stanja vodnikov s pomočjo robotske tehnologije v procesu upravljanja s sredstvi daljnovodov Condition monitoring of conductors with robot technology in the process of asset management of overhead lines Lovrenčič, Ana 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Vpliv vizualne podobe embalaže na nakupno odločitev potrošnika The influence of the visual appearance of packaging on consumer purchasing decisions Tertinek, Tia Maria 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Analiza varnosti sistema authq Analyzing the security of the authq system Završnik, Maša 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Izgorelost in spoprijemanje s stresom med izvajalci zunajbolnišnične nujne medicinske pomoči Burnout and coping mechanisms among pre-hospital emergency medical care providers Nežmah, Jure 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Management konfliktov v organizacijah Conflict management in organizations Minov, Nina 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Metodologija prehoda na sap s/4hana in priložnosti za digitalizacijo poslovanja Methodology of transition to sap s/4hana and opportunities for digitalization Marolt, Katja 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Občutek osamljenosti pri starejših odraslih v času pandemije covid -19 State of loneliness in older adults during the covid-19 pandemic Potočnik, Dominika 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Razvoj novih modelov zaposlovanja v državnem gospodarstvu slovenije ter njihova učinkovitost v času globalne pandemije covid-19 Development of new employment models in slovenia's national economy, as well as their effectiveness during the global covid-19 pandemic Husejnagić, Omar 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Zakonodajne zahteve in odgovornost medicinske sestre pri dokumentiranju - primerjava seznanjenosti medicinskih sester slovenija-avstrija Legislative requirements and nurse's responsibility for documentation - a comparison of nurse awareness in slovenia-austria Dugi, Maja 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
Določanje sprememb v kemijski sestavi hmelja pri različnih pogojih skladiščenja ter vrednotenje vpliva postaranega hmelja na aromo in grenčico piva Determination of changes in hop chemical composition under different storage conditions and evaluation of the effect of aged hops on the aroma and bitterness of beer Rutnik, Ksenija 2023 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 1 - 15 of 12,819 on page 1 of 855.