Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 11,914 on page 1 of 795.

Mark Title Author Year Currently sorted in descending order University Collection
Ocena ekonomike zasaditve protiveternega pasu z lesko in vpliv na poslovanje kmetije z uporabo Farm Managerja Assessment of Hazel Windbreak Planting Economics and the impact on farm Business Performance Using Farm Manager Bolkovič, Alen 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Ocena investicije v lasten obrat za zakol prašičev Investment assessment of a pig slaughtering plant Gajšt, Urban 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Okvirjanje novic v slovenskih medijih News framing in slovenian media Skaza, Uroš 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Poznavanje načinov pridelave sadja in navade potrošnikov v času covid-19 razmer Fruit production methods and consumer habits during the covid-19 pandemic Bezjak, Valerija 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Socialne interakcije pujskov v času laktacije in vpliv tehnologije reje Social interactions of piglets during lactation and the influence of rearing technology Žnidar, Anja 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Strategije blagovnih znamk v različnih gospodarskih dejavnostih Brand strategies in different economic activities Zulficari, Tjaša 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Uporaba umetne inteligence v modulu servis ERP rešitve Infor LN Use of artificial intelligence in the Infor LN service modul Kovačič, Anej 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Vključenost staršev v šolsko delo otroka pred in med epidemijo covid-19 (šolanje na daljavo) Parental involvement in their child's schoolwork before and during the covid-19 epidemic (distance learning) Šprah, Aleksandra 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Značilnosti romanov slovenskih pisateljic na prelomu iz 20. v 21. stoletje Characteristics of novels by Slovenian female writers at the turn from the 20th into the 21st century Kraner, Tina 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Digitalizacija storitev v modni industriji Digitising of services in the fashion industry Berden, Urška 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Dohodkovna neenakost po svetu: analiza kakovosti življenja med državami z različno dohodkovno neenakostjo Income inequality around the world: analysis of life quality among countries with different income inequality Brumec, Sara 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Dvižni stol Human hoist Kokol, Klemen 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Geografski oris območja Lendavskih goric Geographical outline of Lendavske gorice region Hozjan, Žan 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Management človeških virov v podjetju bodočnost maribor d.o.o. Human resource management in company bodočnost maribor d.o.o. Vidovič, Ina 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Organizacijska kultura podjetja X Organizational culture of the company X Hojsak, Suzana 2022 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 1 - 15 of 11,914 on page 1 of 795.