Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 11,914 on page 1 of 795.

Mark Title Currently sorted in descending order Author Year University Collection
„Hram likovne umetnosti“ – Natečaj za novo krilo Narodne galerije (1989) „The Temple of the Fine Arts“ – a Competition for the New Wing of the National Gallery (1989) Grašič, Alja 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
“Thermodynamic and physical properties for high pressure process design” Termodinamski in fizikalni podatki za načrtovanje visokotlačnih procesov Knez Marevci, Maša 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
»SKRITI KUPEC« – OCENA KAKOVOSTI TELEFONSKIH STIKOV Z GOSPODINJSKIMI ODJEMALCI V SLOVENSKIH ELEKTRODISTRIBUCIJSKIH PODJETJIH »MYSTERY SHOPPER« – QUALITY ASSESSMENT OF TELEPHONE CONTACTS WITH HOUSEHOLD USERS IN THE SLOVENIAN ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANIES Prislan Jager, Sara 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
»Marketinška naravnanost med slovenskimi glasbeniki« »Marketing orientation of slovenian musicians« Čižić, Mario 2019 University of Maribor Openscience Slovenia
»Kruh in vrtnice« Diskurzivna konstrukcija osmega marca v slovenskih tiskanih medijih »Bread and roses« Discoursive construction of International Women's day (8 March) in Slovenian print media Ferlinc, Martina 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
»KLJUČNE SPODBUDE ZA VHODNE TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE V DRŽAVAH SVE« »KEY INCENTIVES FOR INWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CEE COUNTRIES« Molan, Simona 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
»Hub and spoke« sporazumi v konkurenčnem pravu EU – odgovornost vertikalnega udeleženca »Hub and Spoke« Agreements in EU Competition Law– Responsibility of Vertical Participant Pogorevc, David 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
»Bazinga!« Razvoj humorja v izbranih epizodah humoristične serije veliki pokovci Bazinga! development of humour in selected episodes of the sitcom the big bang theory Repas, Silvija 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
»Atila, bič božji« in »Atila – zgodovinski roman«: Prevajanje kulturno zaznamovanih izrazov Translating culturally specific elements in “ATILA, BIČ BOŽJI” and “ATILA – ZGODOVINSKI ROMAN” Koša, Peter 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
»ALIČINE DOGODIVŠČINE V ČUDEŽNI DEŽELI«: PREVAJANJE BESEDNIH IGER IN KULTURNOSPECIFIČNIH PRVIN “ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND”: TRANSLATION OF WORDPLAYS AND CULTURE-SPECIFIC ELEMENTS Ancelj, Bojana 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
[6]-gingerol kot naravni lovilec kemijskih karcinogenov - računalniški pristop [6]-gingerol as a natural scavenger of chemical carcinogens - a computational approach Furlan, Veronika 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
ZVIŠANJE KAKOVOSTNE RAVNI POSLOVANJA OB PODPORI STANDARDOV ISO IN NOVIH REŠITEV IT V MALEM PODJETJU INCREASING THE QUALITY OF OPERATIONS OF A SMALL ENTERPRISE WITH THE SUPPORT OF ISO STANDARDS AND NEW IT SOLUTIONS Maršić, Danijel 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Zvezno delujoči elektrohidravlični ventili in sinhrono gibanje hidravličnih aktuatorjev Continuously acting electrohydraulic valves and synchronous movement of hydraulic actuators Rotovnik, Andraž 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
Zveza med odnosi z javnostmi in poslovno uspešnostjo malih svetovalnih podjetij : magistrsko delo Construction of public relations model in local communities Bizjak, Branka 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
Zveza med komuniciranjem v marketingu in poslovno uspešnostjo oglaševalskih agencij : magistrsko delo Correlation between marketing communication and business success of advertising agencies Kajzer, Vanja 2012 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 1 - 15 of 11,914 on page 1 of 795.