Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 11,641 - 11,655 of 11,909 on page 777 of 794.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Zasnova komisionirnega poličnega regalnega skladišča Design at the order picking warehouse Kovačič, Samo 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
ZASNOVA KREATIVNE STRATEGIJE ZA LANSIRANJE BLAGOVNE ZNAMKE @LIFE CREATIVE STRATEGY FOR LAUNCHING @LIFE BRAND Godec, Jasmina 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
ZASNOVA LESENEGA VRTCA V OBČINI ZAVRČ DESIGN OF TIMBER KINDERGARTEN IN MUNICIPALITY OF ZAVRČ Preac, Tina 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Zasnova modela centralizirane nabave v slovenskem orodjarskem grozdu : magistrsko delo Knez, Matjaž 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
ZASNOVA MODELA DVOREŽIMSKEGA KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA OB UPOŠTEVANJU PROMETA Z ELEMENTI PSEVDO-NAKLJUČNIH POJAVOV IMPLEMENTATION OF A DUAL-MODE COMMUNICATION SYSTEM MODEL INCLUDING ELEMENTS OF PSEUDO-RANDOM EVENTS Blazinšek, Iztok 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
Zasnova modela zaposlovanja v proizvodnih podjetjih The employment concept in manufacturing companies Češarek, Nataša 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Zasnova montažne linije mikrokogeneracijskih enot v podjetju Indop The design of the assembly line of microcogeneration units in Indop company Zdovc, Gašper 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
ZASNOVA NOVEGA ŠTUDENTSKEGA NASELJA V CELJU IZ MODULARNIH KONTEJNERJEV A NEW STUDENT CAMPUS CONCEPT IN CELJE, MADE WITH MODULAR CONTAINERS Hribernik, Andrej 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
Zasnova obvladovanja neželenih dogodkov v procesu zdravstvene nege v psihiatričnih bolnišnicah : magistrsko delo Čuk, Vesna 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
ZASNOVA ORODJA ZA UPORABNIŠKO NARAVNANO KOMPOZICIJO STORITEV User-centric service composition tool design Paler, Dejan 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
Zasnova poselitve v občini Podlehnik Settlement Plan in the Municipality of Podlehnik Grabrovec, Petra 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
Zasnova proizvodnje in organizacijska oblika podjetja za izdelavo individualizirane opreme Production concept and organizational form of a company for individualized equipment manufacturing Karažinec, Rok 2013 University of Maribor Openscience Slovenia
ZASNOVA PROTOKOLA ZA POŠTENO ELEKTRONSKO VROČANJE Z ZANESLJIVIM POTRDILOM O POSLANI ELEKTRONSKI POŠILJKI Design of Fair Electronic Service Protocol with Reliable Electronic Message Sent Receipt Kežmah, Boštjan 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Zasnova regalnega skladiščnega sistema - Kema Horvat, Mitja 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
ZASNOVA REGALNEGA SKLADIŠČNEGA SISTEMA - KEMA Design of rack storage system - Kema Horvat, Mitja 2011 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 11,641 - 11,655 of 11,909 on page 777 of 794.