Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 91 - 105 of 11,909 on page 7 of 794.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Algoritmi za računanje egipčanskih ulomkov Algorithms for computing egyptian fractions Žuran, Monia 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritmi za risanje grafov na osnovi sil Force-based graph drawing algorithms Božović, Dragana 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritmični pristopi k problemu maksimalnega prereza grafov Algorithmic approach to max cut problem Smogavec, Ksenija 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
ALI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ ZADOVOLJUJE POTREBE PO ZNANJU OPERACIJSKIM MEDICINSKIM SESTRAM? DO UNDERGRADUATE STUDIES MEET THE NEEDS AND KNOWLEDGE REQUIREMENTS FOR OPERATING ROOM NURSES? Žmauc, Tanja 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
Ali imajo računovodje v povprečju višji krvni tlak kot povprečni slovenec? Do average accountants have higher blood pressure than average slovenians? Vogrinec, Sabina 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
ALI JE EVROOBMOČJE OPTIMALNO VALUTNO OBMOČJE? IS EURO AREA OPTIMUM CURRENCY AREA? Krivonog, Rok 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
ALI PODJETNI SPIN-OFFI USTVARJAJO ALI UNIČUJEJO VREDNOST ZA PODJETJA DO CORPORATE SPIN-OFFS CREATE OR DESTROY VALUE Žalik, Dejan 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
Ali razvoj računovodstva podpira razvoj gospodarstva? primerjava Slovenije in Velike Britanije Does the development of accounting support the development of the economy? comparison between Slovenia and Great Britain Zver, Zlatko 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
ALI SISTEM INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V RS ZAGOTAVLJA USTREZNO SOCIALNO VARNOST VSEM DELOVNIM INVALIDOM? Whether invalidity insurance system of Slovenia provides adequate social security for all workers with invalidity? Žiher, Mitja 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Ali sta izgorelost in depresivnost ločeni simptomatiki: vloga kognitivnih funkcij Are burnout and depression two separate symptomatic states: the role of cognitive functions Kastelic, Nika 2018 University of Maribor Openscience Slovenia
Ali učitelji razumejo in znajo prepoznati učenca z ADHD? Do the teachers understand and recognize pupils with ADHD? Perko, Klaudija 2020 University of Maribor Openscience Slovenia
Alianse v grafih Alliances in graphs Zupanc, Tina 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
ALKOHOL IN PROMETNA VARNOST: ANALIZA PROMETNIH NESREČ NA OBMOČJU PU MARIBOR ALCOHOL AND TRAFFIC SAFETY: ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS IN JURISDICTION OF PU MARIBOR Toplak, Boruta 2013 University of Maribor Openscience Slovenia
Alkoholizirani mladi vozniki in njihov vpliv na varnost v cestnem prometu v mestni četrti Nova vas - Celje : magistrsko delo ALCOHOLIC YOUNG DRIVERS AND THEIR INFLUENCE ON THE ROAD TRAFFIC SAFETY AT NOVA VAS – CELJE DISTRICT AREA Moćić, Andrijana 2011 University of Maribor Openscience Slovenia
Allplan bridge za izdelavo geometrijskega in analitčnega modela ter analizo konstrukcije na primeru viadukta Kozarica Allplan bridge for geometric and analytical modeling and structural analysis of the Kozarica viaduct Vilotijević, Jelena 2022 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 91 - 105 of 11,909 on page 7 of 794.