Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 76 - 90 of 11,914 on page 6 of 795.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Algebre, določene z ničelnim produktom Zero product determined algebras Grašič, Mateja 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem določanja funkcijske odvisnosti povezav med vozlišči v kompleksnih mrežah An algorithm for determining the functional relation of nodes' connectivity in complex networks Jesenko, David 2018 University of Maribor Openscience Slovenia
ALGORITEM SLEDENJA ŽARKU NA GRAFIČNI PROCESNI ENOTI RAY TRACING ALGORITHM ON GRAPHICS PROCESSING UNIT Kohek, Štefan 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
ALGORITEM STISKANJA DOMENSKIH ZAPOREDIJ SLIK S PROJEKCIJO V PROSTOR OSNOVNIH KOMPONENT DOMAIN-BOUND IMAGE SEQUENCE COMPRESSION ALGORITHM BASED ON PROJECTION TO PRINCIPAL COMPONENT SPACE Gangl, Simon 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem za celostno vrednotenje fotovoltaičnega in vetrnega potenciala večjih geografskih območij Algorithm for the determination of photovoltaic and wind potential over large geographic areas Lukač, Niko 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem za hidrodinamiko zglajenih delcev v 2D prostoru Smoothed particle hydrodynamics algorithm in 2D space Haložan, Jernej 2018 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem za klasifikacijo točk vegetacije iz posnetkov LiDAR Algorithm for classification of vegetation in LiDAR data Horvat, Denis 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem za napovedovanje toplotne obremenitve stavb na večjem geografskem območju An algorithm for estimating thermal load of buildings on a large geographic area Bizjak, Marko 2019 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem za učinkovit izračun verige elementarnih morfoloških filtrov na centralni procesni enoti Algorithm for efficient computation of elementary morphological filter chain on central processing unit Žlaus, Danijel 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritmi po vzorih iz narave za razbijanje gesel Nature-Inspired algorithms for password cracking Nemet, Urška 2020 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritmi računske inteligence za razvoj umetnega športnega trenerja Computational intelligence algorithms for the development of artificial sport trainer Fister, Iztok 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
ALGORITMI TRIANGULACIJE S STRATEGIJO PREBIRANJA TRIANGULATION ALGORITHMS USING A SWEEPING STRATEGY Domiter, Vid 2009 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritmi v pravu: določanje višine odškodnine za nepremoženjsko škodo s pomočjo računalniškega programa Algorithms in law: predicting non-pecuniary damage awards with the help of a computer program Piršič, Katja 2019 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritmi vodenja položaja mobilnega robota Positional control algorithms for mobile robots Adler, Martin 2019 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritmi za generiranje labirintov Maze generation algorithms Ivanič, Gregor 2020 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 76 - 90 of 11,914 on page 6 of 795.