Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 76 - 90 of 12,819 on page 6 of 855.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
AKUTNE HEMODINAMSKE SPREMEMBE V KARDIOVASKULARNEM SISTEMU PRI IZVEDBI IZOMETRIČNEGA TESTA STISKA ROK ACUTE HEMODYNAMIC CHANGES IN THE CARDIOVUSCULAR SYSTEM IN THE IMPLEMENTATION OF ISOMETRIC HANDGRIP TEST Novak, Doroteja 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Akvarijski računalnik Aquabee Aquarium computer Aquabee Peinkiher, Tom 2013 University of Maribor Openscience Slovenia
ALARMNA KLICNA NAPRAVA ZA OSEBNO DVIGALO Z DALJINSKIM KRMILJENJEM EMERGENCY CALL SYSTEM FOR AN ELEVATOR WITH REMOTE CONTROL Jug, Jakob 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Aldo Kumar in skladba Jutra za flavto in čembalo Aldo Kumar and his work Mornings for flute and harpsichord Lukovnjak, Urška 2019 University of Maribor Openscience Slovenia
Aleatorika kot svet naključij 20. stoletja in medpredmetna povezava glasbene ter likovne umetnosti Aleatoricism as a world of chance of the 20th century and a cross-curriculum integration of music and fine arts Rihtarič, Nina 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
ALERGIJSKE REAKCIJE NA CITOSTATIKE ALLERGIC REACTIONS TO CYTOSTATICS Tominc, Irena 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
Aleš Strajnar in Nejc Kuhar, slovenska kitarista in skladatelja Aleš Strajnar and Nejc Kuhar, Slovenian Guitarist and Composers Krnc, Martina 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
Algebra poti in dominantni problemi na grafovskih produktih Path algebra and domination problems on graph products Pavlič, Polona 2013 University of Maribor Openscience Slovenia
Algebre, določene z ničelnim produktom Zero product determined algebras Grašič, Mateja 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem določanja funkcijske odvisnosti povezav med vozlišči v kompleksnih mrežah An algorithm for determining the functional relation of nodes' connectivity in complex networks Jesenko, David 2018 University of Maribor Openscience Slovenia
ALGORITEM SLEDENJA ŽARKU NA GRAFIČNI PROCESNI ENOTI RAY TRACING ALGORITHM ON GRAPHICS PROCESSING UNIT Kohek, Štefan 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
ALGORITEM STISKANJA DOMENSKIH ZAPOREDIJ SLIK S PROJEKCIJO V PROSTOR OSNOVNIH KOMPONENT DOMAIN-BOUND IMAGE SEQUENCE COMPRESSION ALGORITHM BASED ON PROJECTION TO PRINCIPAL COMPONENT SPACE Gangl, Simon 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem za celostno vrednotenje fotovoltaičnega in vetrnega potenciala večjih geografskih območij Algorithm for the determination of photovoltaic and wind potential over large geographic areas Lukač, Niko 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem za hidrodinamiko zglajenih delcev v 2D prostoru Smoothed particle hydrodynamics algorithm in 2D space Haložan, Jernej 2018 University of Maribor Openscience Slovenia
Algoritem za klasifikacijo točk vegetacije iz posnetkov LiDAR Algorithm for classification of vegetation in LiDAR data Horvat, Denis 2017 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 76 - 90 of 12,819 on page 6 of 855.