Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 12,803 on page 1 of 854.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
"Sedaj se je spet nekaj zgodilo." O specifični obliki kriminalnega romana Wolfa Haasa "SOMETHING HAS HAPPENED AGAIN." ABOUT THE SPECIFIC FORM OF THE CRIME NOVEL BY WOLF HAAS Trpin, Barbara 2011 University of Maribor Openscience Slovenia
"Ukinitev" instituta preiskovalnega sodnika The Tanevski, Marko 2018 University of Maribor Openscience Slovenia
(d, n)-pakirno barvanje za posplošene grafe Sierpińskega (d, n)-packing coloring of generalized Sierpiński graphs Jeromel, Anže 2019 University of Maribor Openscience Slovenia
(NE)ENAKOVREDNOST POGODBENIH DAJATEV Inequality of contractual duties Cepec, Jaka 2011 University of Maribor Openscience Slovenia
(Ne)podaljševanje večzložnih tujih priimkov moškega spola z osnovo na -r pri dijakih in dijakinjah v 3. letniku splošnih gimnazij The (non)prolongation of polysyllabic foreign masculine surnames of 3rd year grammar school students with the base ending in -r Rotovnik Omerzu, Ana 2023 University of Maribor Openscience Slovenia
(NE)PRIZNANJE NEPOSREDNEGA UČINKA DOLOČB PRAVA WTO V PRAVU EU The (non)recognition of direct effect of WTO law rules in EU law Mesarec, Andreja 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
(Ne)učinkovitost državnega sistema pri uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah : magistrsko delo Petaci, Karmen 2011 University of Maribor Openscience Slovenia
(POPRAVEK) ODBITKA TER (POPRAVEK) OBRAČUNANEGA DDV V STEČAJNEM POSTOPKU NAD PRAVNO OSEBO (Adjustment of) VAT deductions and (adjustment of) VAT charged in the bankruptcy proceedings of a legal person Mrvar, Sandi 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
1 WORT – 100 ÜBERSETZUNGSMÖGLICHKEITEN (KONTRASTIVE ANALYSE VON SLANG UND JARGON IM ROMAN WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO) 1 BESEDA – 100 MOŽNIH PREVODOV (KONTRASTIVNA ANALIZA SLENGA IN ŽARGONA V ROMANU MI, OTROCI S POSTAJE ZOO) Kuhanec, Teodora 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
30 LET ORGLARSTVA KOLAR 30 YEARS OF KOLAR ORGAN-BUILDING Golob, Zala 2020 University of Maribor Openscience Slovenia
3D digitalizacija eksponatov kulturne dediščine in potencialna uporaba pridobljenih podatkov 3D digitization of cultural heritage exhibits and the potential use of acquired data Škafar, Benjamin 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
3D PREDSTAVITVE ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA NADZEMNIH VODOV 3D PRESENTATIONS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION FOR OVERHEAD LINES Munda, Marko 2015 University of Maribor Openscience Slovenia
3D tangram: ideja, zasnova in finalizacija otroške igrače 3D tangram: idea, design and finalization of children's toy Gomboc, Urša 2018 University of Maribor Openscience Slovenia
3D-TISKANJE ČLOVEŠKIH ORGANOV 3D Printing of Human Organs Medija, Karmen 2020 University of Maribor Openscience Slovenia
40 let delovanja Kulturno umetniškega društva Šmartno na Pohorju 40 Years of Activity of Arts and Culture Society Šmartno na Pohorju Javernik, Nuša 2021 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 1 - 15 of 12,803 on page 1 of 854.