Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 3,653 on page 1 of 244.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
"...en pludselig og stærk omvæltning"? Eldre jernalder og overgangen til yngre jernalder i Trøndelag. Praksis og overregionale nettverk. Grønnesby, Geir 2019 Norwegian University of Science and Technology NORA
"Between Poetry and Catastrophe" A Study on the Electroacoustic Music of Arne Nordheim Nordal, Ola 2018 Norwegian University of Science and Technology NORA
"EARTH" without "ART" is just "EH" An environmental psychological approach on climate change communication through art Sommer, Laura Kim 2020 Norwegian University of Science and Technology NORA
"En usedvanlig estetikk" : en studie av betydningen av egenproduserte teatererfaringer for det usedvanlige mennesket Gürgens, Rikke 2004 Norwegian University of Science and Technology NORA
"Full kontroll i barnehagen?" - en studie av styring og styringsmentalitet. Figenschou, Gøril 2017 Norwegian University of Science and Technology NORA
"I can't find my grandma on the Internet!": A Study of Project Work Using ICT as a Mediating Artefact Postholm, May Britt 2003 Norwegian University of Science and Technology NORA
"Kjære Gud, jeg har det godt”: Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk barnelitteratur Ramsfjell, Astri 2008 Norwegian University of Science and Technology NORA
"What matters to you?" Goal-oriented, integrated care for older patients with multimorbidity - a qualitative study Oksavik, Jannike Dyb 2021 Norwegian University of Science and Technology NORA
#iLive konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid Knudsen, Kristian Nødtvedt 2017 Norwegian University of Science and Technology NORA
 Den sosiale konstruksjonen av rektorposisjonen i grunnskolen:  En kasusstudie av relasjonen mellom rektorer og lærere i tre norske grunnskoler Myhre, Hege 2010 Norwegian University of Science and Technology NORA
 Theoretical studies of the intermidiate band solar cell Strandberg, Rune 2010 Norwegian University of Science and Technology NORA
 Ultrasound and labour Eggebø, Torbjørn Moe 2009 Norwegian University of Science and Technology NORA
(U)Mulige medborgere: Engasjement, etikk og emosjoner i styring av human bioteknologi i Norge Antonsen, Marie Auensen 2017 Norwegian University of Science and Technology NORA
13C NMRS of animal models of schizophrenia   Eyjolfsson, Elvar M. 2009 Norwegian University of Science and Technology NORA
2D and 3D echocardiography during inotropic alterations and after recent myocardial infarction Thorstensen, Anders 2012 Norwegian University of Science and Technology NORA

Displaying records 1 - 15 of 3,653 on page 1 of 244.