Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 11,616 on page 1 of 775.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
"...rare mennesker, som jeg først lærte at kende i Danmark":Arthur Schnitzlers danske forbindelser Pinkert, Ernst-Ullrich 2004 Aalborg University DDF
"Åbne og lukkede døre": En undersøgelse af personer med flygtningebaggrund fra Syrien og deres migrationsfortæller om det at rejse til Danmark og etablere en ny tilværelse i landet "Open and closed doors": A study in persons with refugee background from Syria and their migration narratives about travelling to Denmark and establishing a new life in the country Rudkjøbing, Rikke Cecilie 2017 Aalborg University DDF
"Adventures i Computerville":Games, Inter-Action & High Tech Paranoia i Arkadia Jensen, Jens Frederik 1988 Aalborg University DDF
"Åh nej, en app" - Individuel læring, i en nedlukket verden "Oh no, an app" - Individual learning, in a shut down world Jensen, Rasmus Stausgaard 2021 Aalborg University DDF
"Alle er blevet til et problem" - Diskursernes udvikling på flygtningeområdet og det sociale arbejde med flygtninge "Everyone is perceived as a problem" - Change in discourses in refugee policies and social work with refugees Gunnarsdottir, Lena 2020 Aalborg University DDF
"Altså hele mit misbrug det ødelagde mig totalt som menneske..." -Et kvalitativt studie af tidligere stofmisbrugeres forandringsproces fra stofmisbrug til stoffri tilværelse med udgangspunkt i fortællinger fra mænd og kvinder. "Well my drugabuse ruined me totally as a humanbeing..." -A qualitative study of former substance abuseres process of change from drugabuse to a life without drugs, based on narratives from men and women Belkov, Josefine 2018 Aalborg University DDF
"Am I fighting food waste?" A Qualitative Study of Perceived Food Waste and How Technologies Affect Household Food Waste "Am I fighting food waste?" A Qualitative Study of Perceived Food Waste and How Technologies Affect Household Food Waste Pajbjerg, Anders Amstrup 2020 Aalborg University DDF
"Am I gonna get positive in the end?" - Experiences of seeking asylum in Denmark "Am I gonna get positive in the end?" - Experiences of seeking asylum in Denmark Mønster, Andreas 2018 Aalborg University DDF
"At blive forvirret på et højere niveau" - En undersøgelse af, at skabe kritisk refleksion over køn som perspektiv i pædagogisk praksis To be confussed - How to create kritical reflection about gender as a perspective in pedagogical practices Gregersen, Ann-Sofie Brønnum Lund 2019 Aalborg University DDF
"At famle i blinde" - Et kvalitativt studie af hverdagslivet hos søskende til en psykisk syg "To navigate in the dark" - A qualitative study of everyday lives of siblings to a mentally ill person Øzbay, Güzin 2016 Aalborg University DDF
"At famle i blinde" - Et kvalitativt studie af hverdagslivet hos søskende til en psykisk syg "To navigate in the dark" - A qualitative study of everyday lives of siblings to a mentally ill person Øzbay, Güzin 2016 Aalborg University DDF
"Automatiseret datahåndtering ved beregning af bygningers transmissionstab" "Automated data management when calculating the transmission loss of buildings" Hansen, Allan Jeffrisson 2022 Aalborg University DDF
"Bedst for hvem?" - en kvalitativ undersøgelse af inklusion af elever med særlige behov i den almene folkeskoleklasse "Best for who?" - A qualitative study of inclusion of students with special needs in a public school Madsen, Christina Hindsgaul 2018 Aalborg University DDF
"But Wait, There's More!" - A Deeper Look into Gestures on Touch Interfaces "But Wait, There's More!" - A Deeper Look into Gestures on Touch Interfaces Arleth, Liv 2019 Aalborg University DDF
"Bøder for millioner grundet fejl i revisionen": Tør revisorer blive ved med at revidere? Paulsen, Philip Just 2016 Aalborg University DDF

Displaying records 1 - 15 of 11,616 on page 1 of 775.