Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 61 - 75 of 15,519 on page 5 of 1,035.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Adoption of business intelligence systems Privzemanje poslovnointeligenčnih sistemov v malih in srednjih podjetjih Puklavec, Borut 2019 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adsorpcija težkih kovin na biooglje Adsorption of heavy metals on biochar Sever, Andreja 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
Adsorption of azole molecules on oxidized copper surface and their inhibition of copper corrosion Adsorpcija azolnih molekul na oksidirano površino bakra in njihova inhibicija korozije bakra Gustinčič, Dunja 2019 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Advanced Chemical Imaging using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Uporaba sodobnih slikovnih orodij pri masnospektroskopski analizi po vzorčenju z lasersko ablacijo Metarapi, Dino 2021 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Advanced combustion concepts with innovative waste derived fuels Napredni procesi zgorevanja z uporabo inovativnih goriv, pridobljenih iz odpadkov Žvar Baškovič, Urban 2019 University of Ljubljana Openscience Slovenia
ADVANCED CONTROL OF A VEHICLE THERMAL MANAGEMENT DEMONSTRATOR NAPREDNO VODENJE UPRAVLJANJA TOPLOTE V VOZILIH NA DEMONSTRACIJSKEM MODELU Semenič, Tilen 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
Advanced Electrolytes for Calcium Batteries Napredni elektroliti za kalcijeve akumulatorje Scafuri, Antonio 2021 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Advantages and disadvantages of experiments with ultrashort two-color pulses Prednosti in slabosti experimentov z ultrakratkimi dvobarvnimi bliski Stupar, Matija 2020 University of Nova Gorica Openscience Slovenia
Aerobni metabolizem sladkorjev v sirotki Aerobic metabolism of sugars in whey Borinc, Natalija 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
Aerogel ring imaging Cherenkov detector with silicon photomultipliers Tahirović, Elvedin 2017 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Aeromicrobium choanae sp. nov., nova vrsta aktinobakterije, izolirana iz sapišča vrtne penice Aeromicrobium choanae sp. nov., a novel actinobacterium isolated from the choana of a garden warbler Ber, Polona 2017 University of Maribor Openscience Slovenia
Afektivni učinki branja novic na primeru tradicionalnega in senzacionalističnega poročanja The affective effects of news reading – a case of traditional and sensationalistic reporting Glavač, Timotej 2020 University of Maribor Openscience Slovenia
Agilni management človeških virov in agilni stil vodenja Agile human resource management and agile leadership Ivajnšič, Betina 2020 University of Maribor Openscience Slovenia
Agilni management kot imperativ v zdravstvenih organizacijah The agile management as an imperative in healtcare organizations Jovanov Oblak, Kristjan 2022 University of Maribor Openscience Slovenia
AGILNI PROJEKTNI PRISTOP PRI RAZVOJU MOBILNIH APLIKACIJ AGILE PROJECT MANAGEMENT FRAMEWORK FOR MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT Daković, Aljaž 2014 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 61 - 75 of 15,519 on page 5 of 1,035.