Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 46 - 60 of 15,519 on page 4 of 1,035.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Aby Warburg in sodobni vizualni študiji Žerjal, Ivan 2015 University of Primorska Openscience Slovenia
ACCESSIBILITY AS A NON-PREJUDICIAL APPROACH: IS CULTURE BACK TO NORMALITY? DOSTOPNOST KOT NEPREJUDICIRANI PRISTOP: ALI SE KULTURA VRAČA V NORMALNO STANJE? Bollati, Ilaria 2018 University of Nova Gorica Openscience Slovenia
Accessible Web for Deaf and Hard of Hearing with Transparent Multimodal Sign Language Interpreter Module DOSTOPNEJŠI SPLET ZA GLUHE IN NAGLUŠNE S POMOČJO TRANSPARENTNEGA VEČMODALNEGA PREDVAJALNIKA ZNAKOVNEGA JEZIKA S PODNAPISI Kosec, Primož 2012 University of Maribor Openscience Slovenia
ACQUIRING TEMPORAL KNOWLEDGE FOR MAKING DECISIONS IN MEDICAL PROCESSES PRIDOBIVANJE ZNANJA O ČASOVNEM POTEKU ZA PODPORO SPREJEMANJU ODLOČITEV V MEDICINSKIH PROCESIH Kamišalić Latifić, Aida 2014 University of Maribor Openscience Slovenia
Adaptive radiation of Niphargus (Crustacea: Amphipoda) and its contribution to the diversity of Dinaric subterranean fauna Adaptivna radiacija slepih postranic (Crustacea: Amphipoda: Niphargus) in njen prispevek k pestrosti dinarske podzemne favne Borko, Špela 2022 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adaptive RBF-FD method Adaptivna RBF-FD metoda Slak, Jure 2020 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adaptivni laserski zapis absolutne pozicijske oznake na jekleno merilno palico Adaptive laser inscription of absolute position label on steel measuring rod Pogačar, Marko 2020 University of Ljubljana Openscience Slovenia
ADAPTIVNI MODEL AGENTA ODJEMALCA NA TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO ADAPTIVE CONSUMER AGENT MODEL ON ELECTRICITY MARKET MEDVED, TOMI 2019 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adaptivno vodenje osnovano na algoritmih računske inteligence Adaptive control based on computational intelligence Šafarič, Jakob 2018 University of Maribor Openscience Slovenia
Adenovirusi pri pticah v Sloveniji Zadravec, Marko 2014 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Adherenca in persistenca pri imunomodulatornih zdravilih za multiplo sklerozo izdanih na recept Assessment of adherence and persistence to immunomodulatory treatment for multiple sclerosis, based on pharmacy prescriptions Radić, Ivana 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
Adhezija modelnih celic na kovinske elektrode za uporabo v biosenzoriki Adhesion of model cells to metal electrodes for use in biosensoric applications Sušnik, Ajda 2021 University of Maribor Openscience Slovenia
Adhezivnost bakterije Campylobacter jejuni K49/4 v celičnih linijah črevesnih epitelnih celic in protiadhezijska učinkovitost izbranih rastlinskih izvlečkov Adhesion of Campylobacter jejuni K49/4 in the cell model of intestine epithelial cells and anti-adhesion efficacy of selected plant eytracts Šikić Pogačar, Maja 2020 University of Ljubljana Openscience Slovenia
Aditivne preslikave z dodatnimi lastnostmi na (pol)prakolobarjih in standardnih operatorskih algebrah ADDITIVE MAPPINGS WITH ADDITIONAL PROPERTIES ON (SEMI)PRIME RINGS AND STANDARD OPERATOR ALGEBRAS Marcen, Benjamin 2016 University of Maribor Openscience Slovenia
Administrativne ovire v izbranih državah pri črpanju sredstev EU Administrative burdens in selected countries in absorbing EU funds Vihar, Nataša 2017 University of Maribor Openscience Slovenia

Displaying records 46 - 60 of 15,519 on page 4 of 1,035.