Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 3,461 on page 1 of 231.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
"...fonjunk rózsafüzért szép Üdvözletébül!" A rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX-XXI. századi magyar irodalomban The Rosary-prayer and Rosary Inspired Poems in 19-21st Century Hungarian Literature Soós, Sándorné 2008 University of Debrecen University of Debrecen
"...valóságból táplálkozik s mégis költészet" At önéletrajzi (újra)olvasás lehetőségei Móricz Zsigmond regényeiben „…it lives upon reality, still it’s poetry” — The possibilities of autobiographical Baranyai, Norbert 2007 University of Debrecen University of Debrecen
"Bezörgetek a menny kapuin..." A vers mint imádság a XIX-XX. század fordulójának és a XX. század első felének lengyel és orosz költészetében „I am knocking on heaven’s gates…” Poems as Prayers in Polish and Russian Poetry on the Turn of the 19-20th and in the First Half of the 20th Century Czövek, Ágnes 2008 University of Debrecen University of Debrecen
"Eltört a kistükör". Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi) „The Little Mirror is Broken” Subject, Language, Remembrance in the Classical Hungarian Lyric (Vajda, Czóbel, Kosztolányi) Kusper, Judit 2008 University of Debrecen University of Debrecen
"Evangélizációt szerveztünk az Isten országa terjesztése céljából" A Magyarország határain kívül élő magyar baptista közösségek missziói tevékenységének múltja, kitekintéssel a jelenre „WE ORGANISED EVANGELISM FOR THE PURPOSES OF EXTENDING GOD’S KINGDOM” Past mission activities of Hungarian Baptist Fellowships living outside of the borders Hungary, including a survey of their present situation Mészáros, Kálmán 2009 University of Debrecen University of Debrecen
"Közegyházi életünk sodrában" Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében “IN THE STREAM OF OUR PUBLIC CHURCH LIFE” THE LIFEWORK OF DR SÁNDOR KONCZ IN THE LIGHT OF THE HISTORICAL AND CHURCH HISTORICAL CONTEXT OF THE 20TH CENTURY Szatmári, Emília 2016 University of Debrecen University of Debrecen
"Mindannyian nihilisták vagyunk" Dosztojevszkij és az orosz nihilizmus - Gyürky, Katalin 2007 University of Debrecen University of Debrecen
"Mivel én is csak ember voltam" Az Exequiae Principales és az Exequiarum Coeremonialium libri gyászbeszédei Funeral Sermons of the Exequiae Principales Mikó, Gyula 2007 University of Debrecen University of Debrecen
"Nem jó az embernek egyedül lenni" Kálvin János a házassági és családi életformára való nevelés reformátora "It is not good for the man to be alone" Magyar, Balázs 2016 University of Debrecen University of Debrecen
"Se emberi, se Angyali nyelvel ki nem mondhatni" A populáris barokk prédikáció retorikája mint a nyelv elégtelenségének tapasztalata "Cannot be voiced by nor angelic, nor human language". The rhetoric of popular baroque sermons as the experience of linguistic deficiency Tasi, Réka 2007 University of Debrecen University of Debrecen
"We Are Clearly Deceived at Home:" Inter-American Images and the Depiction of Mexico in Hungarian Travel Writing During the Second Half of the Nineteenth Century „Mi otthon félre vagyunk vezetve”: Mexikó képe a 19. század második felének magyar utazási irodalmában Amerika-közi összehasonlításban Venkovits, Balázs 2014 University of Debrecen University of Debrecen
"Wir sind anders." Gender und Ethnizität in Barbara Frischmuths Romanen “We are different.” Gender and race in Barbara Frischmuth’s novels Horváth, Andrea 2006 University of Debrecen University of Debrecen
'All It Is, It's a Carnival: Reading David Mamet's Women with Bakhtin 'Ez az egész egy karnevál': David Mamet nőalakjainka bahtyini olvasata Németh, Lenke 2002 University of Debrecen University of Debrecen
'Mind kántál, aki sorsot örökölt'. Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája (1951-1956) Sándor Márai 's radio journalism in Radio Free Europe between 1951 and 1956 Keczán, Mariann 2006 University of Debrecen University of Debrecen
'Werden' als Tempusaffix und als Hypothesenfunktor 'Werden' as a temporal affix and functor of hypothesis Gosert-Medve, Marianna 2002 University of Debrecen University of Debrecen

Displaying records 1 - 15 of 3,461 on page 1 of 231.