Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 58,893 on page 1 of 3,927.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
"Akviziční projekt v Polsku" Acquisition project in water supply sector in Poland Kaňok, Radek 2019 University of Economics, Prague VŠKP
"Aplikace 7 návyků od Stephena Coveyho v praxi ve firmě Green Ways". Application of 7 habits by Stephen Covey in practice in company Green Ways Belan, Vladimír 2014 University of Economics, Prague VŠKP
"Bankovní prázdniny" v rámci Velké Deprese, monetární politika FEDu a hospodářská politika prezidentů Hoovera a Roosevelta Monetary Policy of FED during the Great Depression Pavlík, Zdeněk 2008 University of Economics, Prague VŠKP
"Black box problem": Mobilní telefon v rukou spotřebitele "Black box problem": Mobile phone at the hands of consumer Šimáček, Dominik 2020 University of Economics, Prague VŠKP
"Casual Sushi" Business Plan "Casual Sushi" Business Plan Makhimov, Alisher 2019 University of Economics, Prague VŠKP
"Crowdfunding" a jeho možnosti využití v ČR "Crowdfunding" and its possibilities in the Czech Republic Faustová, Lucie 2015 University of Economics, Prague VŠKP
"Dospívání pod dozorem?" Volný čas mládeže v sedmdesátých letech 20. století v Československu "Growing up under control?" the leisure time of youth in the seventies of the 20th century in Czechoslovakia Labská, Helena 2013 University of Economics, Prague VŠKP
"Finanční analýza společnosti Baťa, akciová společnost" Financil Analysis of Baťa, akciová společnost Čejka, Ladislav 2011 University of Economics, Prague VŠKP
"Finanční analýza společnosti Třinecké železárny a.s. Financial analysis of company Třinecké železárny, a.s. Blujová, Oldřiška 2010 University of Economics, Prague VŠKP
"Finanční analýza společnosti Vitana a.s. Financial analysis of Vitana company Machala, Marek 2011 University of Economics, Prague VŠKP
"Gazprom" a jeho role na politické scéně Ruské federace AZPROM and its role in today´s political scene in the Russian Federation Fayziyev, Kamol 2008 University of Economics, Prague VŠKP
"Hodnocení kvality života v ČR." Evaluation of the quality of life in the Czech Republik Kühnová, Zuzana 2010 University of Economics, Prague VŠKP
"Land grabbing" - běžná forma (přímých) zahraničních investic? "Land grabbing" – common form of Foreign (Direct) Investments? Dvořák, Jakub 2015 University of Economics, Prague VŠKP
"Low-cost" automobily - hrozba nebo příležitost pro Evropu? Low-cost cars - threat or opportunity for Europe? - Ekslerová, Vladěna 2008 University of Economics, Prague VŠKP
"Marketingová komunikace skrze módní blogy" Marketing communication through blogging Cao Thi, Eva 2013 University of Economics, Prague VŠKP

Displaying records 1 - 15 of 58,893 on page 1 of 3,927.