Start a new search

Please enter a term

Refine your search

Please enter a term

Remove terms

By Country:

View more

By Year:

View more

By Author Surname:

By Collection:

View more

By University:

View more

By Language:

View more

Results

Displaying records 16 - 30 of 278 on page 2 of 19.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
A munkaügyi mediáció eredményessége és fogadtatása a szociális partnerek szemszögéből = The effectiveness and reception of labour mediation from the point of view of social partners Lovász, Gabriella 2010 Corvinus University of Budapest Corvinus University of Budapest
A művészeti élet alkotmányjogi keretei Magyarországon The constitutional law framework of artistic life in Hungary Cseporán Zsolt 2017 University of Pécs PEA
A nem területi autonómia magyar modellje. Értékelés a hatékony közéleti részvétel fogalmi aspektusai, régiós példái és a Magyarországon élő nemzetiségek parlamenti képviseletének szemszögéből Pach János 2019 University of Pécs PEA
A participációs jogok szerepe a munkaviszonyban The role of participation rights in the employment relationship Bagdi, Katalin 2020 University of Debrecen University of Debrecen
A Playboy jelenség kulturális és társadalomtörténeti összefüggései = The cultural and sociological associations of the Playboy phenomenon Nagy, Zita 2010 Corvinus University of Budapest Corvinus University of Budapest
A rekonstrukciótól az interpretációig Németh, Krisztina 2016 ELTE University ELTE Digitális Intézményi Tudástár
A rendszerváltás utáni generáció közéleti magatartásmintái: két eltérő szervezésű felsőoktatási kollégium lakóinak kvalitatív vizsgálata alapján Rethinking the Public: Universities as Scenes of Communitarian Engagement and Civic Socialization Pataki, Gyöngyvér 2020 University of Debrecen University of Debrecen
A Sárospataki Református Főiskola faluszemináriuma (1931–1951) és előzményei The Village Seminar of Patak College (1931–1951) and its antecedents Bartha, Ákos 2012 University of Debrecen University of Debrecen
Å stå i trøbbelet. Kartograferinger av barnehageforskningens metodologier. Postkvalitative passasjer og (ny)empiriske brytninger. Otterstad, Ann Merete 2018 University in Oslo NORA
A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban The Legal Status of Trade Unions in Hungarian Labour Law Szabó Imre Szilárd 2021 University of Pécs PEA
A szatmári svábok népi kultúrájának nyomai, mai etnikai sajátossága Egyén – közösség – identitás The Folk Culture and the Ethnic Characteristics of the Present-Day Swabian Community in the Satu-Mare Region. Individual – Community – Identity Spuren der Volkskultur und die heutigen ethnischen Charaktermerkmale der Sathmarer Schwaben. Individuum – Kollektiv – Identität Lukácsné Marinka, Melinda 2015 University of Debrecen University of Debrecen
A Tale of a Pub: Reading the 'cyclops' episode of James Joyce's Ulysses in the context of irish cultural nationalism Kocsmamese: James Joyce Ulysses című regénye az ír kultúrnacionalizmus kontextusában Gula, Marianna 2003 University of Debrecen University of Debrecen
A társadalmi kontroll és intézményei a Bákó környéki csángó falvakban Normák, normaszegők és szankciók Social Control and its Institutions in the Csángó Villages from Bákó Area. Norms, deviants and punishments Kinda, István 2009 University of Debrecen University of Debrecen
A terápiás közösség, mint kollektív ágens: A budapesti „Thalassa Ház” pszichoterápiás intézet terápiás közösségének kialakítása és vizsgálata Zalka, Zsolt István 2018 Corvinus University of Budapest Corvinus University of Budapest
A török politikai rendszer átalakulása 2002 és 2018 között = Transformation of the Turkish political system between 2002 and 2018 Yilmaz, Mehmet 2019 Corvinus University of Budapest Corvinus University of Budapest

Displaying records 16 - 30 of 278 on page 2 of 19.